دقت و تمرکز چیست؟
یکی از ویژگی های قرن حاضر، کثرت، پیچیدگی و تنوع روز افزون عوامل و پدیده های زندگی است. این امر، به طور مستقیم و غیر مستقیم، بر شرایط روانی انسان اثر می گذارد. محرک های تأثیرگذار روی ذهن و روان انسان، او را به پاسخ دادن و عکس العمل نشان دادن وادار می کند. طبیعی است که هر چه محرک ها بیشتر باشد، میزان پاسخ ها و عکس العمل های بیشتری را طلب می کند و برای ارائه پاسخ بیشتر و عکس العمل نشان دادن، ذهن فرد، به فعالیت بیشتری نیازمند است. 
تمرکز در لغت یعنی تراکم، فشردگی مجموعه، چکیده. تمرکز در اصطلاح یعنی حفظ و نگهداری توجه و تمرکز حواس، روی موضوعی معین. بدون تمرکز حواس، یادگیری مثمر ثمر نخواهد بود. همه افراد توانایی تمرکز دارند و تمرکز نسبی است یعنی کسی نمی تواند ادعا کند کاملا حواس پرت است و یا همیشه تمرکز حواس دارد. تمرکز گاهی ساده است و گاهی مشکل. تمرکز در موضوع هایی که نیاز به تفکر و تجزیه و تحلیل دارند مشکل و تمرکز در موضوع هایی که جنبۀ تفریحی و سرگرمی دارند، بسیار آسان است.
تمرکز حواس یعنی عوامل حواس پرتی را به حد اقل رساندن. تمرکز هر شخص به نسبت کاهش عوامل حواس پرتی او افزایش می یابد و بنا به تغییرات موقعیت ذهنی و محیطی او تغییر می کند. بیشتر افراد گمان می کنند که تمرکز یک امر ذاتی و تغییر آن ناممکن است، در حالی که تمرکز یک امر اکتسابی است و باید هر روز پرورش و جهت داده شود و هر کس با هوش عادی خود می تواند به آن دست یابد. پس برقراری تمرکز حواس به میزان کاهش عوامل حواس پرتی بستگی دارد. یعنی هر چه عوامل مزاحم و مخل تمرکز بیشتر باشند توانایی حفظ تمرکز حواس کمتر است و بر عکس. لذا حواس پرتی یعنی خارج شدن از روند مطالعه یا جریان کاری و فرو رفتن در افکار و تخیلات و یا انجام کار دیگر.
در مقوله دقت عوامل محیطی، زیستی، روانی، اجتماعی و فرهنگی نقش موثری دارند. وقتی فردمحرک خاصی را انتخاب می کند و خود را برای ایجاد عکس العمل معین در مقابل آن آماده می سازد در این صورت گفته می شود دقت او به سوی امر معینی جلب شده است. دقت مقدم بر ادراک، یادگیری وتفکر است.
استفاده از مهارت‌هائی که بتواند میزان بهره‌وری ما از این اطلاعات را افزایش دهد نیز امری بسیار مهم است. بسیاری از دانش آموزان کوشش زیادی می کنند. بسیار مطالعه می کنند اما به دلیل عدم توانایی در تمرکز حواس، هنگام مطالعه نمی توانند به نتیجه دلخواه دست یابند. 
دقت شامل زیر مجموعه ای از دقت دیداری و شنیداری است. بسیاری از اوقات مشکلات یادگیری دانش آموزان ناشی از ضعف مهارت های دیداری آنها ازقبیل: دقّت، توجّه وتمیز دیداری است. تمیز دیداری؛ یعنی،قدرت برقراری تفاوت میان دومحرّک براساس ویژگی های معیّن.
کودکی که تفاوت میان «ک» و«گ» را نمی شناسد هنگام دیدن هریک از این دو حرف ویژگی های بخصوص آنها را تشخیص نمی دهد، همچنین درمورد حروف مشابه دیگر مانند:ب- ت/ س- ش/ ع- غ/ ح- خ/و…قادر به تشخیص از یکدیگر نبوده وآنها را با هم اشتباه می گیردو یا ممکن است نتواند میان جفت کلمه هایی چون«یاران» و«باران» تفاوت قایل شود. 
این کودکان باید تفاوت هایی که سبب تفکیک (ج- ح/ ت- ب/ د- ذ/ ک- گ/ ف- ق/و…) می شود را بیاموزند. آن عدّه ای که از آموختن این اختلاف ها عاجزند بی تردید در یادگیری پاره ای از مفاهیم ریاضی، خواندن، نوشتن وبخصوص دیکته نویسی با دشواری روبرو خواهند بود.
مشکلات تمیز دیداری را می توان در کودکان کم سال تر نیز مشاهده کرد. ناتوانی مقایسه ی اندازه ها، اشکال یا اجسام گوناگون نشانگر وجود مسائل تشخیص دیداری است.
این کودکان ممکن است در دقّت دیداری نیز، دچار مشکل باشند.
دقّت دیداری که از فرآیندهای شناختی وپایه یادگیری در انسان می باشد، عبارتست از:قدرت تمرکز بینایی کافی بر کاری برای جایدهی آن در مغزو دریافت ویژگی های اساسی وجزئیات آن(ناتوانی های یادگیری جیمز.ا.مک لافلین؛ جرالد والاس.)
کم یا زیاد گذاشتن حروف، دندانه ها، نقطه ها، سرکش ها، تشدیدو… به احتمال زیاد ناشی از مشکلاتی در دقّت وتوجّه دیداری می باشد.
گاهی کودکان در تشخیص صدای آخر کلمه‌ها، دقت و حساسیت لازم را به خرج نمی‌دهند و این امر باعث بروز مشکلات املایی می‌گردد. این عدم توجه می‌تواند دلایل زیادی داشته باشد. که می‌توان آن را در زیر مجموعه‌ی دقت و توجه، حافظه‌ی شنیداری و تمیز شنیداری و… قرار داد. 
همانگونه که وقتی به یک تصویر و شی ء نگاه می کنیم، ابعاد و رنگ و … را مدنظر قرار می دهیم؛ باید هنگام گوش دادن و شنیدن هم دقت و توجه به خرج داد. به این معنا که با تمام وجود به مطالب شنیداری توجه کنیم.
توجه شنیداری و دقت شنیداری لازمه یادگیری پربار است. هرچه مهارت به خصوص کودکان در این زمینه بیشتر باشد، در زمینه حافظه شنیداری،حساسیت شنیداری و سایر مهارتهای ادراک شنیداری موفق تر عمل خواهند کرد.
هماهنگی به مجموعه ای از ارتباطات موزون پیام های عصبی و عملکرد های عضلانی بستگی دارد به همین دلیل وقتی از هماهنگی در انجام فعالیت های ورزشی صحبت می شود منظور هماهنگی عصبی عضلانی است.برای مثال در اجرای سرویس والیبال هماهنگی عصبی عضلانی سبب می شود تا نیرو به صورت متوالی در اندام ها توسعه یابد به طوری که با انجام حرکت در بالاترین نقطه دست از ناحیه ی آرنج باز می شود و سپس با جمع و باز شدن مچ حداکثر سرعت و قدرت به توپ وارد می شود.اگر توالی نیرو ها صحیح نباشد حرکت ناهماهنگ می شود. بنابراین زمان بندی دستگاه عصبی برای عملکرد های عضلانی بسیار مهم است
موسسه پرورش ذهن فرزام دوره های افزایش دقت و تمرکز بر اساس شیوه نورو اجوکیشن مبتنی بر هماهنگی عصب عضله، دقت شنیداری و دقت دیداری را برگزار می کند. 
در صورت نیاز مرکز پژوهشی پرورش ذهن فرزام با ارایه پک دقت و تمرکزو برگزاری کلاس های خصوصی (پرورش ذهن، افزایش حافظه، توسعه مهارت های ذهنی و رفتاری، استعدایابی، بهبود عملکرد و رفتار)  در منزل شما یا در مراکز خود بدون هیچ محدودیت سنی برای ارتقا سطح کیفیت زندگی شما کمک رسان باشد.
با ما تماس بگیرید: 22302092 _ 22275312