فیشیال عبارت است از پاکسازی، لایه برداری و آبرسانی عمقی و تغذیه ی پوست.
زمانی که پوست طی مراحل فیشیال از مواد مضر محیطی پاک شده و سپس هیدراته و آبرسانی شده باشد، بدون شک زیباتر و شفاف تر و جوان تر به نظر می رسد.


فواید فیشیال 
 فیشیال خط اول هر اقدام برای بهبود شرایط پوست می باشد. 
انجام هر تکنیک پوستی بدون انجام این مرحله جهت سالم سازی پوست، بی ثمر یا با حداقل نتیجه همراه خواهد بود. 
طی فیشیال، علاوه بر خارج سازی مواد مضر و ناپاکی ها از منافذ پوست، لایه برداری و کاستن سلول های مرده سطحی انجام شده و امکان تغذیه مناسب با هر نوع پوست با استفاده از انواع ماسک ها فراهم می شود و در انتها منافذ باز و پاک پوست با تونر بسته می شوند. 
در جلسات بعدي ، علاوه بر فیشیال ساده و با توجه به شرایط سنی و نوع پوست، به شما پیشنهاد روش های تکمیلی تر داده خواهد شد تا نتیجه دلخواه را در مدت زمان کوتاه تری شاهد باشید.  
تعداد جلسات مورد نیاز فیشیال
نیاز افراد مختلف به انواع فیشیال و تعداد جلسات توصیه شده متفاوت است.
طی مشاوره اولیه و پس از آن، یک جلسه فیشیال ساده  در مورد تعداد جلسات مورد نیاز برای هدفی که خواسته ی شماست صحبت خواهد شد و پس از رسیدن به آنچه دلخواه شماست (طی چندین چلسه ) هر ماه یکبار برای نگهداری شرایط خوب پوستی ایجاد شده توصیه می شود.
به توصیه اکثر متخصصان پوست و زیبایی ، با توجه به تغییرات فصل و تفاوت نیاز های پوستی افراد، حداقل سه ماه یکبار ، پوست نیاز به فیشیال و پاکسازی دارد. 
طی جلسات متوالی و منظم، توصیه هایی جهت تغییر یا ادامه ی محصولات محافظتی پوست به شما داده خواهد شد.