دستگاه بادی آنالایزر و بادی کامپوزیشن دستگاهی برای آنالیز کامل بدن است که با ارائه اطلاعات کامل بدن هر فرد و مقایسه نسبت بافت های فرد با مقادیر ایده آل و همچنین ترسیم نمودارهای مربوط به تغییرات پارامترهای مختلف بدن در طول درمان و یا در طول انجام برنامه ورزشی، می تواند میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف را تا مرز ایده آل بررسی نماید.


همچنین این دستگاه کارایی قابل توجهی در آنالیز ترکیبات بدن از قبیل درصد چربی، آب بدن، عضلات، استخوان ها، مواد معدنی و املاح، میزان لاغری و کمبود وزن و یا میزان چاقی و اضافه وزن، شاخص توده بدنی (BMI) و ... دارد که از طریق ایمپالس های الکتریکی و مقاومت هر بافت در برابر این ایمپالس ها و مقایسه آن با با مقادیر نرمال که در پایگاه داده دستگاه تعریف شده است، تصویر کاملی از وضعیت ترکیبات بدنی و جزئیات مورد نظر ارائه می دهد.
ویژگی ها و قابلیت های دستگاه بادی آنالایزر و بادی کامپوزیشن:
اندازه گیری وزن، اندازه گیری کل آب بدن (TBW) ، سطح مواد معدنی در استخوان ها (BMC) ، میزان عضلات (SM) ، درصد چربی کل بدن (TBF) ، تعیین وزن ایده آل، میزان عضله و چربی ایده آل ، میزان سوخت و ساز پایه (BMR)، نسبت چربی به عضله (Ratio of fat and SM) ، میزان چربی احشایی (VFI) ، نسبت دور کمر به باسن (WHR) ، میزان پروتئین، سن واقعی بدن (Bio Age) ، نمره سلامتی (Composite Score) ، توازن بدنی در نیم تنه بالایی و نیم تنه پایینی و کل بدن، توده چربی (FM) ، توده بدون چربی (FFM) و ...
ترسیم منحنی های مختلف در طول دوره درمان:
یکی از قابلیت های برجسته دستگاه، ارائه منحنی های مربوط به هر پارامتر است. بطور مثال اگر قبل از ارائه رژیم غذایی، در طول درمان و پس از پایان دوره درمانی از بیمار تست های دوره ای گرفته باشید، می توانید نمودارهای مربوط تغییرات وزن، تغییرات میزان چربی بدن، تغییرات آب بدن، املاح، میزان عضلات و ... را ترسیم نموده و به بیمار ارائه دهید. همچنین مربیان ورزشی می توانند روند تغییرات پارامترهای مختلف بدن ورزشکاران را بررسی نموده و با توجه به این روند، برنامه های تمرینی مناسب هر فرد را ارائه نمایند.
سن واقعی بدن و نمره سلامتی:
از دیگر ویژگی های برجسته این دستگاه ارائه دو پارامتر سن واقعی بدن و نمره سلامتی است. بطور مثال فرض کنید پس از انجام تست بر روی یک فرد 30 ساله متوجه می شوید که دستگاه سن واقعی بدن این فرد را 38 سال و نمره سلامتی وی را 60 ( از 100 نمره) معرفی می کند. حال شما با ارائه یک برنامه غذایی مناسب و تمرینات ورزشی متناسب با وضعیت بدنی این فرد، می توانید سن واقعی بدن فرد را کاهش و نمره سلامتی وی را افزایش دهید. مثلا پس از یک دوره رژیم درمانی و انجام تمرینات ورزشی دوره ای، سن واقعی این فرد 34 سال و نمره سلامتی 72 نمره از 100 نمره شده است. به عبارت دیگر شما می توانید پس از اتمام دوره درمان بصورت کاملا ساده و قابل فهم، تاثیر رژیم و برنامه ورزشی که به بیمار داده اید را به وی ارائه دهید و به وی ثابت می کنید که رژیم غذایی و برنامه ورزشی که شما به وی ارائه داده اید باعث شده که فرد 4 سال جوان تر شده و نمره سلامتی وی افزایش قابل توجهی داشته است.