لمینت و ونیر کامپوزیت يكی از بهترين روشهای زيبايی براي كسانی است كه  خواهان لبخندی زيباتر و آنچه اصطلاحا به "لبخند هاليوودی" مشهور شده هستند.
همچنين تكنيكی مناسب برای از بين بردن مشكلات ظاهری مانند رفع فاصله بين دندانها، تغيير اندازه و فرم و ونگ آنها می باشد.


چه تفاوتي بين لمينت و كامپوزيت است؟
بستگي دارد به شرايط و مشكلات دندانها و تشخيص دندانپزشك كه كداميك درمان موثرتری خواهد بود.
كامپوزيت
در درمان با كامپوزيت يا همان "ونير كامپوزيت" بدون تراش و يا با حداقل تراش كار زيبايی دندانها در يك جلسه يا حداكثر دو جلسه انجام می شود. 
نكته ی مهم اينجاست كه اگر اين كار با مهارت كافی انجام نشود عوارضی مانند آسيب به بافت لثه و پوسيدگي در پی خواهد داشت.
امروزه با پيشرفت هايی كه در ساخت كاموازيت ها و معرفي "نانو كامپوزيت" حاصل شده دوام و استحكام و ثبات رنگ كامپازيت بسيار ارتقا پيدا كرده است.
از مزايای اين روش نسبت به لمينت سراميكی اين است كه در صورت شكسته شدن و يا ترك خوردن قابليت ترميم را دارد ولی در لمينت اين امكان وجود ندارد و كلا بايد تعويض شود.
لمينت:
در مواردی درمان با لمينت سراميكی مناسب تر و موثرتر از كامپوزيت است.
لمينت ها دارای ظاهری زيباتر و ثبات رنگ بيشتری نسبت به كامپازيت هستند. ظاهرشان به دندانهای طبيعی نزديك تر است و به بافت لثه هيچ گونه آسيبی وارد نمی كنند و انتخاب رنگ در اين روش آسان تر است.
ولی نكته ی منفی اين روش نسبت به كامپوزيت اين است كه دندانها احتياج به تراش بيشتر از نيم ميليمتر خواهند داشت.
به اين نكته توجه كنيد كه اگر می خواهيد نتيجه ی كاملا رضايت بخشی از تكنيك زيبايی با لمينت يا كامپوزيت بگيريد، توصيه می شود قبل از انجام درمان يك دوره " بليچينگ" بر روي دندانها انجام دهيد.