برای بسیاری از ما در طول روز ممکن است صداهای متفاوتی از مفاصل بدن شنیده شود. در حین راه رفتن یا بعد از نشستن های طولانی و یا حتی هنگام انجام فعالیتی. گاهی این صداها شبیه تق تق هستند و گاهی به صورت خرت خرت و شبیه به ساییده شدن دو چیز بر روی هم.
آیا این وضعیت طبیعی است یا غیر طبیعی؟


صدا در مفاصل علامت نگران کننده ای نیست مگر این که ضربه ای به آن وارد شده باشد. اگر صدا همراه با احساس درد نباشد، کاملا طبیعی هستند ولی اگر همراه با درد باشند، بیماری است و باید به پزشک متخصص مراجعه کرد.
ممکن است علت آن عوامل مختلفی مانند ساییده شدن نسوج نرم اطراف مفاصل بر روی برجستگی های استخوانی، ضایعات منیسک، ضایعات غضروفی و یا رباط های اطراف مفصل باشند.
آزاد شدن گاز: مفصل دارای مایعی است به نام "سینوویال" که می تواند تولید گاز نماید و آزاد شدن این گاز، صدایی مانند ترکیدن بادکنک ایجاد میکند، به احتمال زیاد کسانی را دیده اید که انگشتان دست و پایشان را به اصطلاح میشکنند.
حرکت تاندون: وقتی مفاصل حرکت میکنند وضعیت تاندون ها و لیگامان های (رباط ها) اطراف آن مفصل تغییر میکنند. این تغییر موجب میشود تا آنها از روی برجستگی های استخوانی اطراف مفصل عبور کنند. با باز و بسته شدن مکرر مفصل، هر کدام از این تاندون ها یا لیگامان ها، بارها به جلو و عقب حرکت کرده و با هر بار عبور از روی برجستگی استخوانی صدایی ایجاد میکنند.
در کل تا دردی در مفصل حس نکردید، مشکلی نیست و کاملا طبیعی هست.