آموزش زبان دوم برای هر گروه سنی شرایط و روش های متفاوتی دارد و به همین دلیل تفکیک سنی بسیار مهم است . گروه های سنی 3 تا 6 سال – 7 تا 12 سال و 13 تا 19 سال هر کدام شرایط ویژه خود را دارند.

                                                            

برای مثال برای کودکان ، ما بر این مسئله تاکید داریم که قرار گرفتن در محیط انگلیسی زبان به کودک کمک می کند که بتواند زبان دوم را مانند زبان مادریش یاد بگیرد که به اصطلاح به این روش " غرقه سازی زبانی " می گویند . درست همانند شرایطی که کودک زبان مادریش را فرا میگیرد . روش های سنتی کتاب و کلاس و اجبار برای یادگیری و حفظ کردن نه تنها مفید نیست بلکه موجب می شود که زبان آموز از یادگیری بگریزد .
افرادی هستند که بدلیل مشغله زیاد نمي توانند بصورت مستمر زبان را بیاموزند و فرصت زیادی نیز ندارند . پیشنهاد ما برای آنها دوره های فشرده شش ماهه است که در آن مکالمات روزمره را می آموزند .
از طرفی زبان انگلیسی و سایر زبان ها بجز زبان مادری فرار است و به همین دلیل باید از تمامی ابزارهایی که بطوری ارتباط با زبان را میسر مي كنند، استفاده كنیم. . فیلم دیدن یکی از در دسترس ترین این ابزار ها است ، دیدن فیلم به زبان اصلی بدون زیر نویس فارسی حتی اگر معنی برخی از لغات را متوجه نشوید اما به مرور زمان مفاهیم را به خوبی درک خواهید کرد .