آموزش زبان دوم نمی تواند مانند آموزش ریاضی ؛ تاریخ و دیگر دروس باشد . نمی توانیم از کودک بخواهیم که لغات را حفظ کند و یا با نوشتن چند باره از روی لغات آنها را به ذهن خود بسپارد.
بهترین روش برای آموزش زبان دوم آموزش به روش زبان مادری است.

                                                     

آیا تا بحال به این موضوع فکر کرده اید که چگونه کودک برای اولین بار نام میوه ها و خوراکی ها را یاد می گیرد ؟
نشان دادن و لمس کردن میوه ها و خوراکی ها برای مثال به راحتی در ذهن کودک حک می شود . آشنایی با آوا ها و صدا ها یکی دیگر از مهمات یادگیری زبان مادری و زبان دوم است .
آموزش لغات در قالب عبارات موجب درک بیشتر مفهوم کلمه می شود . در سنین کودکی به دلیل اینکه کودک همچنان در حال یادگیری زبان مادری است می تواند براحتی آوا های جدید را در ذهنش ثبت کند و با لهجه درست زبان دوم را مانند زبان مادری بیاموزد .
برای یادگیری زبان دوم هیچ وقت دیر نیست اما اگر از سنین کودکی در محیط آموزشی مناسب و با روش های مناسب شروع شود همانند زبان مادری الگو ذهن می شود .
این آموزش زود هنگام مغز كودك را فعال كرده و یادگیري زبان مادري و زبان هاي دیگر را نیز براي كودك آسان تر مي كند.