بوتاكس نام تجاري سمی است كه اولين بارتوسط شركت امريكايي آلرگان ساخته شده و بعد ها اين توكسين به  همين نام در جهان عموميت پيدا كرد و كشورهاي مختلف بوتاكس را با نام هاي تجاري مختلف به جهان پزشكي معرفي كردند . 
بوتاكس توكسيني است كه توسط يك باكترى بنام كلستروديوم بوتولينيوم توليد ميشود و اولين بار در سال ١٩٨٩ توسط FDAبراي درمان استرابيسم (دو بيني) و بلفارواسپاسم ( اسپاسم پلك) مورد تأييد قرار گرفت و در سال ٢٠٠٢ نيز به منظور از بين بردن خطوط اخم مورد تأييد FDAواقع شد و بتدريج مصرف آن براي درمان بسياري از بيماريها و نيز بعنوان روشي براي زيبايي رواج پيدا كرد .
هم اكنون از بوتاكس براي درمان ميگرن، تعريق كف دست و پا وزير بغل، گرفتگي هاي عضلاني گردن، دو بيني، بلفارو اسپاسم، از بين بردن خطوط اخم، پيشاني، چروك هاي پنجه كلاغي اطراف چشم، اسموكر لاين ( خطوط اطراف لب )، لبخند لثه اي، افتادگي نوك بيني، خطوط بغض، از بين بردن برجستگي هاي اطراف زانو و ساق پا، بزرگي طبيعي زاويه فك و بسياري حالتهاي ديگر اسفاده ميگردد.
مهمترين كاربرد بوتاكس پيشگيري از ايجاد چروك در نواحي پيشاني و اطراف چشم و در صورت ايجاد، بهبودي نسبي آنهاست.
توكسين بوتاكس با مهار كردن استيل كولين كه يك واسطه عصبيست و از انتهاي اعصاب ترشح ميشود در محل اتصال عصب به عضله باعث فلج موقت عضلات ميگردد و با همين مكانيسم باعث از بين رفتن چين و چروك ها و اسپاسم هاي عضلاني ميشود . 
اثر بوتاكس دو ساعت بعد از تزريق شروع شده و بين ده تا چهارده روز به حد اكثر اثر خود ميرسد و ماندگاري اثر آن بين چهار تا شش ماه ميباشد.
موارد منع مصرف بوتاكس شامل موارد زير ميباشد :
حساسيت به بوتاكس، جراحي اطراف چشم و يا خودچشم طي شش ماه گذشته، بارداري و شيردهي، كساني كه داراي فلج عضلات ناحيه صورت هستند مثل فلج بلز و يا بيماريهاي پيشرونده عصبي عضلاني مثل بيماري مياستنيا گراويس، عفونت و اگزماي فعال در موضع، و افرادي كه داراي پوست بسيار شل و افتاده هستند. تزريق بوتاكس مهارت خاصي را ميطلبد زيرا چنانچه دقت كافي براي انتخاب محل دقيق تزريق وجود نداشته باشد ميتواند عوارضي از قبيل افتادگي پلك ها، نامتقارن شدن ابروها، اشك ريزش و آب ريزش از دهان، كج شدن و نامتقارن شدن لبها ودو بيني را براي فرد بدنبال داشته باشد كه البته اين عوارض هيچكدام دايمي نبوده و بتدريج با كم شدن اثر بوتاكس طي چند هفته از بين ميروند و از طرفي بعضي از اين عوارض مثل نامتقارن  شدن ابروها را ميتوان با تزريق مجدد دو هفته بعد از تزريق اوليه بر طرف نمود و تعداد ديگري از اين عوارض ممكن است نياز به مصرف داروهاي خاصي داشته باشند .