Attentiin Deficite /Hyperactivity Disorder
اختلال کمبود توجه - بیش فعالی یک اختلال رشدی است و در جریان رشد مشاهده می شود و براساس کتاب خلاصه روانپزشکی این گونه تعریف شده است:  "یک الگوی ثابت بی توجهی و بیش فعالی که فراوانتر و شدیدتر از آنچه تیپیک کودکان با سطح رشد مشابه است،  می باشد " ( کاپلان) 
قبل از هر صحبت دیگری در مورد این اختلال لازم است ابتدا، انواع این اختلال را بشناسیم. 
این اختلال شامل سه اختلال می باشد:
_ اختلال تکانشی / بیش فعالی HD

 ( Hyperactivity Disorder) 
مهمترین ویژگی این کودکان تکانشی بودن و فعالیت بیش از حد معمول است. از دیگر نشانه های این اختلال ؛ بیقرار و نا آرام بودن، دویدن،  بالا و پایین رفتن،  بازی با صدایی بلند،  صحبت کردن بیش از حد، پاسخ های ناگهانی و بدون فکر و قبل از تمام شدن سوال، پریدن بدون اجازه وسط صحبت یا بازی دیگران و...  است. این کودکان از موقعیت های خطرناک شگفت زده می شوند و  احساس خطر نمی کنند و قبل از فکر وارد عمل می شوند. تخلف از قانون و مقررات؛  سرقت، تقلب و دروغگوی در آنان بیشتر است. خوشبختانه این کودکان مشکلی در توجه و تمرکز و بالطبع در یادگیری ندارند. البته فعالیت این افراد ممکن است با افزایش سن کاهش یابد.
_ اختلال کمبود توجه ADD 
(Attention Deficit Disorder)
این کودکان نمی توانند بر روی فعالیتی تمرکز کنند و به جزییات دقت ندارند،  نمی توانند بر بازی یا فعالیت مدرسه خود تمرکز کنند. تکالیف خود را در منزل تا به آخر انجام نمی دهند و در انجام دادن یک تکلیف یا وظیفه نقص دارند، اغلب وسایل و کتاب های خود را گم می کنند.  در کل سرعت پردازش اطلاعات در این کودکان پایین است و دارای کندی شناختی هستند. خواب آلودگی،  دوری گزینی،  کم حرفی و...  از نشانه های دیگری هستند که منجر به اشتباه به تشخیص افسردگی توسط اطرافیان  در این کودکان می شود. این کودکان علارغم داشتن هوش طبیعی یا بالا عملکرد پایینی در یادگیری دارند. متاسفانه ADD ممکن است با افزایش سن همچنان ادامه پیدا کند.
_اختلال کمبود توجه / بیش فعالی ADHA
(Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
این اختلال ترکیبی از دو اختلال بالاست. کودکان مبتلا به این اختلال هم در توجه و هم در بیش فعالی و کنترل تکانش های خود مشکل دارند. به علت همیشگی بودن این نشانه ها در این کودکان،  آنان در خانه،  مدرسه و در کل در اجتماع با مشکلات زیادی روبرو می شوند که موجب افسردگی،  اضطراب، عدم اعتماد و...  در این کودکان می شود.