با توجه به اهمیت مراحل شناخت در کودکان ، مهد کودک ها باید توجه داشته باشند بهره گیری و استفاده از این تخصص ها می تواند در پیشبرد اهداف مسمر ثمر باشد در مراکز تخصصی ارجعیت دادن به این امر سبب تمایز این مراکز از مراکز مشابه خواهد شد ،مهد کودک خانه سبز با توجه و استفاده به روز و تخصصی تلاش دارد نیازهای کودکان امروز را شناسایی و در جهت بهبود و ارتقا کیفیت تلاش نمایید تا سهمی هر چند کوچک در راه ارتقا سطح شناختی کودکان جامعه داشته باشد از این رو در این مقاله سعی شده اطلاعاتی در باب مراحل شناخت کودکان سن مهد کودک در اختیار اعضا و اولیای مهد کودک وپیش دبستانی خانه سبز در اختیار قرار گیرد .
در فرایند رشد، خود کودک شرکت کننده ای فعال است و دست روی دست نمی گذارد تا رشد بیولوژیک یا محرک های خارجی، کار خودشان را بکنند. کودکان دانشمندانی کنجکاو می باشند که به تحقیق و آزمایش دربارهٔ اشیای درون محیط دست می زنند تا ببینند چه اتفاقی خواهد افتاد. مثلاً، اگر انگشت خود را بمکم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یا اگر بشقابم را به سمت لبهٔ میز هل دهم، چه خواهد شد. نتیجهٔ این آزمایش ها، برای ساختن طرحواره ها به کار می رود. طرحواره عبارت است از نظریه یا مدلی دربارهٔ این که اشیا و رویدادهای اجتماعی و فیزیکی چگونه عمل می کنند)پیازه( همچنین کودکی که با رویداد یا شیء تازه مواجهه پیدا می کند، تلاش می کند تا آن را جذب نماید. جذب به معنی درک اشیا و رویدادهای تازه، براساس طرحواره های از پیش موجود می باشد. به باور پیاژه اگر تجربهٔ تازه در طرحوارهٔ موجود جا نشود، کودک مانند همهٔ دانشمندان خوب، اقدام به انطباق خواهد کرد. انطباق یعنی دگرگون کردن طرحواره برای آنکه اطلاعات تازه در آن جا شوند. به این ترتیب جهان بینی کودک گسترش می یابد.
از حدود ۸۱ ماهگی تا دو سالگی، کودکان استفاده از سمبل ها را آغاز می کنند. کلمات سمبل هستند و می توانند معرف اشیا یا گروه هایی از اشیا باشند. یک شیء می تواند معرف شیء دیگری باشد. کودک سه ساله سوار یک تکه چوب می شود و گمان می کند که اسب است و با آن دور اتاق اسب سواری می کند. کودکان سه و چهار ساله می توانند از کلمات استفاده کنند، اما کلمات و تصاویر ذهنی آن هابه شیوهٔ منطقی مرتب نشده است. در مرحلهٔ پیش عملیاتی، کودک هنوز برخی قوانین یا عملیات ذهنی را بلد نیست. عملیات یعنی، روشی ذهنی برای تجزیه، ترکیب، ویا تبدیل اطلاعات به شیوه ای منطقی. در مرحلهٔ پیش عملیاتی کودک نمی تواند عملیات ذهنی را در ذهن خود معکوس کند یا این کار را بسیار ضعیف انجام می دهد. در نتیجه به باور پیاژه، کودکان پیش عملیاتی هنوز به نگهداری ذهنی دست نیافته اند. نگهداری ذهنی، یعنی درک این واقعیت که مقدار یک ماده، حتی پس از عوض شدن شکل آن ثابت می ماند.
رشد مهارت های شناختی
از 2 سالگی به بعد مهارت های شناختی کودکان به طرز شگفت انگیزی رشد می کند. کودک قادر می شود به شکلی پیچیده فکر کند، می تواند از سمبل ها برای معرفی ذهنی اشیا که به شکل عینی حضور ندارند استفاده کند، سعی می کند محتویات ذهنی خود را به اشکال مختلف بیان کند، می تواند فکر کند و ایده هایی در سر داشته باشد. رشد مهارت های شناختی کودکان بستگی زیادی به رشد زبان گفتاری دارد. در حقیقت کلمات، سمبلی برای معرفی یک شی واقعی )مثل: میز(، حیوان )مثل گربه(، عمل )مثل پریدن( یا ویژگی )مثل چاق( است. همراهی کسب زبان گفتاری با کسب مفاهیم و تصاویر ذهنی به کودک اجازه می دهد تصویر اشیا را در حافظه ی خود نگه دارد و با کمک زبان گفتاری در مورد آنها صحبت کند. بوسیله رشد مهارت های شناختی کودک فکر کردن را یاد می گیرد یعنی مفاهیم ذهنی را می سازد ، مقایسه می کند، طبقه بندی می کند، نتیجه گیری می کند، ارزیابی می کند و ...
رشد عملی و اجرایی
از 3 سالگی کودکان می توانند مشکلات را حل کنند و و چیزها را دوباره و کاملتریاد بگیرند که همه اینها به لطف رشد مهارت های شناختی در سطح بالاتر است که مرحله عملکردی و اجرایی نام گرفته. عملکرد اجرایی یعنی نظم دادن به حافظه، توجه، تمرکز و رفتارها. در این نوع مهارت های شناختی کودک می تواند اطلاعاتی که از قبل در حافظه خود ضبط کرده است را به خاطر بیاورد و توجه خود را روی جنبه هایی که مناسب می داند متمرکز کند و به شکلی متفاوت از آنچه انتظار داریم عکس العمل نشان دهد. در این مرحله همچنین یاد می گیرد توجه و رفتارهایش را هدفمندتر کند. با این حال کودکان کم سن هنوز در مدیریت هیجانات، رفتارها و عملکرد خود ناتوانند و اگر بیش از این از کودک انتظار داشته باشید هم شما و هم فرزندتان سرخورده خواهید شد. اما می توان محیط را به شکلی آماده کرد که کودک بتواند کنترل هیجاناتش را یاد بگیرد مثلا کودکان نیاز به دویدن، پریدن، بالا رفتن، دستکاری کردن و... دارند و باید به جای آنکه از او بخواهیم مدت زمان طولانی فقط بنشیند، محیطی فراهم آوریم که بتواند مهارتهای حرکتی خود را تمرین کند زیرا هم فرصت تحرک پیدا می کند و هم می تواند احساس جسمی خوبی داشته باشد. باید توجه داشت رشد توانایی کودک برای کنترل هیجاناتش مثلا هنگام غذا خوردن یا آموزش بستگی به رشد مغز او دارد و وقتی این موضوع مهم را در نظر نداشته باشید ممکن است رفتارهایی ناپسند و نامناسب داشته باشید.
اهداف اصلی رشد شناختی کودکان 2 سال به بالا عبارتند از :
1- آشنا ساختن کودک با مهارتهای شناختی

 مشاهده
 مقایسه
 مرتب سازی
 طبقه بندی
 سری کردن
 ارزیابی کردن
 نتیجه گیری
 حل مسئله
 تصمیم گیری
2- پشتیبانی رشد درک نسبت به زمینه های مختلف شناختی:
 شناخت کودک از بدن خود
 دنیایی که او را احاطه کرده
 فضایی که در آن زندگی می کند
 آشنایی با زمان و گذشت زمان
3- تقویت رفتارهایی که مطلوب و مناسب رشد او می باشد.
خوشبختانه امروزه ابزار و تجهیزات متعدد و مناسبی برای کمک به رشد مهارتهای متفاوت کودکان وجود دارد که والدین و مربیان مهد کودک و مراکز تخصصی می توانند از آنها بهره بگیرند. مثل اسباب بازی ها و ابزارهای مختلف و متعددی که برای رسیدن به اهداف ذکر شده طراحی شده اند. عملکرد شناختی یک اصطلاح است که اشاره به توانایی های فرد برای پردازش )افکار( دارد که باید در یک فرد سالم باشد که تعریف ». توانایی های یک فرد برای انجام فعالیت های مختلف ذهنی که بیشتر مرتبط با یادگیری و حل مسئله است « به صورت می شود. به طور مثال مواردی همچون مهارت های کلامی، محیطی، روانشناختی و پردازش سریع می باشد معمولاً شناخت به چیزهایی مانند حافظه، توانایی یادگیری اطلاعات جدید، گفتار، درک مطالب نوشته شده، اشاره دارد. معمولاً مغز قادر به یادگیری مهارت های جدید در مناطق یادشده می باشد که معمولاً در اوایل دوران کودکی و در پی توسعهٔ افکار و عقاید شخصی در مورد جهان شکل می گیرد. افزایش سن و بیماری ممکن است روی عملکرد شناختی تأثیر بگذارد و باعث از دست دادن حافظه و مشکل در انتخاب کلمات مناسب در حین صحبت کردن یا نوشتن شود.
مهارتهای شناختی
 مشاهده
 مقایسه
 مرتب سازی
 طبقه بندی
 سری کردن
 ارزیابی کردن
 نتیجه گیری
 حل مسئله
 تصمیم گیری
زمینه های مختلف شناختی:
 شناخت کودک از بدن خود
 دنیایی که او را احاطه کرده
 فضایی که در آن زندگی می کند
 آشنایی با زمان و گذشت زمان
 ویزگی هایی افراد دارای هوش فضایی:
 لذت بردن از خواندن و نوشتن
 مهارت در درست کردن پازل
 مهارت در تفسیر عکس، گراف و نمودار
 لذت بردن از رسم، نقاشی و هنرهای تجسمی
 تشخیص راحت الگوها
ویژگی های هوش کلامی – زبانی:
 مهارت در به یادآوردن اطلاعات نوشته یا گفته شده
 لذت بردن از خواندن و نوشتن
 مهارت در مباحثه یا صحبت های متقاعد کننده
 توانائی در توضیح دادن مسائل
 استفاده از شوخ طبعی به هنگام بیان داستان ها
ویژگی های هوش منطقی- ریاضی:
 مهارت زیاد در حل مسئله
 لذت بردن از تفکر دربارهٔ ایده های انتزاعی
 علاقه مندی به انجام آزمایش های علمی
 مهارت در انجام محاسبات پیچیده
ویژگی های هوش اندامی- جنبشی:
 مهارت در ورزش و رقص
 لذت بردن از ساختن چیزها با دست
 هماهنگی فیزیکی عالی
 به خاطر سپردن چیزها از طریق انجام دادن آن ها، به جای گوش کردن یا دیدن