١- دهانشويه های ضد ميكروبی (Antiseptic):
از بارزترين آنها ميتوان به كلرهگزدين اشاره كرد كه برای از بين بردن ميكروبهای داخل دهان بسيار موثر است و ماندگاری طولانی دارد
موارد تجويز: بيماری لثه، زخم های دهانی
هشدار: مصرف طولانی مدت آن موجب ايجاد لكه های قرمز قهوه ای روی دندان ها ميشود كه البته با جرمگيري و پاليش قابل رفع است.
٢- دهانشويه های پيشگيری كننده:
حاوی فلورايد هستند كه اصلی ترين ماده برای ترميم و جلوگيری از پوسيدگیی مينای دندان است و در صورت استفاده همراه با نخ دندان به پيشگيری و حتی توقف پوسيدگي های بين دندانی كمک می كند.
٣- دهانشويه های آنتی پلاک:
از تجمع پلاک باكتريايی روی دندان جلوگيری ميكنند، مانند دهانشويه ليسترين
هشدار: اين دهانشويه را هنگام مسواک زدن استفاده نكنيد چون جذب فلورايد را كاهش ميدهد و ترجيحا بهتر است در بين روز و مواقع ديگر استفاده شود تا تاثير شيرينی ها و موادی كه چسبندگی زياد به دندان ها دارند كاهش يابد .
٤- ساير انواع دهانشويه ها:
مثل دهانشويه های مخصوص خشكی دهان و مخصوص دندان های حساس و...كه به منظور بهبود يک شرايط خاص هستند كه در آن موارد فقط تجويز می شوند.
از چه سنی ميتوان از دهانشويه تا استفاده كرد؟
بهتر است پس از ٦ سالگی در صورت اطمينان به اينكه كودک دهانشويه را نميخورد، ميتوان از دهانشويه ها استفاده كرد
دهانشويه فلورايد با دو غلظت متفاوت در بازار موجود است 0.05%كه بصورت روزانه استفاده ميشود و 0.2% كه هفته ای يكبار بهتر است استفاده شود .
شخصا مصرف روزانه را توصيه می كنم.