الف- تنها یک جلسه درمانی، برای انجام لامینیت و اعمال تغییرات در اندازه و حجم و فرم دندان ها،به صورت ایده آل، کافی نیست. یک یا چند جلسه پیگیری و فالوآپ ضروری است. در این جلسات ، لامینیت های انجام شده ،ارزیابی و مشکلات احتمالی آن ها برطرف می شود.
ب- پس از پایان درمان ،همواره می توان تغییرات دلخواه را روی لامینیت ها اعمال کرد.پس در صورت مردد بودن درباره برخی جزییات ، نه نگران باشید و نه عجله کنید پس از ارزیابی لامینیت ها در منزل توسط خودتان و نیز کسب نظرات اطرافیان در مورد آن ها ،جهت اصلاح موارد مورد نظرتان به دندانپزشک زیبایی خود مراجعه کنید.
ج- تغییرات خواسته یا ناخواسته در حجم و سایز دندان ها، احساس برجسته بودن را به لب و زبان منتقل می کند. بدیهی است که اگر لامینیت بدون تراش انجام شده باشد،که مزایای زیادی دارد، حجم دندان ها به اندازه ضخامت لامینیت ،زیادتر از اندازه ابتدایی خود می شود؛در این صورت باید به حجم جدید دندان های خود عادت کنید.
د- توجه داشته باشید که آن چه در زیبایی مهم است برداشت شما از دندان هایتان از فاصله مناسب است.نگاه میکروسکوپی و وسواسانه از فاصله خیلی نزدیک، چیزی نیست که در زندگی روزمره اتفاق بیفتد. قضاوت اصلی خود را نسبت به لامینیت هایتان از فاصله محاوره، که حدودا سی سانتیمتر است، انجام دهید.برخی ملاحظات دندانپزشکی، مانع انجام جزییات بسیار ظریف روی دندان ها می شود؛ هرچند این مساله روی زیبایی ظاهری دندان ها تاثیر چندانی نمی گذارد.
ه- احساس زبری وبلندی بخصوص در پشت دندان ها می تواند به علت وجود اضافات چسب باشد.این اضافات به دلیل نازک وشیشه ای بودن توسط دندانپزشک قابل اکتشاف نیستند.با این حال فشار ناشی از غذا خوردن و مسواک زدن این اضافات را حذف می کند.در صورت باقی ماندن مشکل به دندانپزشک زیبایی خود مراجعه نمایید.
و- مهمترین عامل در شکست لامینیت کامپوزیتی وارد آمدن فشارهای سنگین جویدن است.برای درک بهتر فشار قابل قبول برروی لامینیت ها باید بگوییم: تخمه آفتابگردان بله؛ تخمه هندوانه خیر
ز- وجود حساسیت مختصر دندان بعد از لامینیت طبیعی است.بخشی از این حساسیت به تراش دندان ها و بخشی به واکنش دندان به ماده مصرفی بر می گردد.در صورتی که روند این حساسیت رو به کاهش باشد جای نگرانی نیست.در غیر این صورت با دندانپزشک زیبایی خود ملاقاتی داشته باشید.
ح- لامینیت خوب به هیچ وجه مانع استفاده از نخ دندان نمی شود.از آنجا که لامینیت به هرحال یک لایه جسم خارجی است رعایت بهداشت در حضورآن ضروری تر هم می شود.
ط- به همان صورت که دندان های طبیعی دچار رنگ گرفتگی می شوند،سطح لامینیت هم بعد از مدتی ،رنگدانه هایی مثل چای و قهوه را بخود جذب می کند.درصورتی که لامینیت دچار این مشکل شد یک پالیش چند دقیقه ای مساله را برطرف می کند.نمی شود مواد غذایی رنگی را کنار گذاشت ولی توصیه می شود بلافاصله بعد از مصرف مواد رنگی، دندان ها را بشویید تا به رنگدانه ها فرصت نفوذ ندهید.
ی- به همان شکل که دندان های طبیعی بر اثر فشار و ضربه، لب پریدگی پیدا می کنند،لامینیت هم ممکن است یعد از مدتی سرویس دهی،دچار لب پریدگی و ترک های جزیی بشود.در صورت بروز مشکل، اصلاح آن به راحتی امکان پذیر است.
ک- تغییرات در لبه دندان ها می تواند به صورت کاملا گذرا روی تلفظ برخی حروف اثر بگذارد.تطابق گفتاری بسیار زودتر از آنچه که فکرش را بکنید برقرار می شود.بسیاری از خواننده ها بدون هرگونه نگرانی اقدام به لامینیت می کنند.
ل- بسیاری از افراد بدون آن که خود و یا اطرافیانشان متوجه باشند در هنگام خواب درجاتی از دندان قروچه شبانه را دارند.توصیه اکید می شود همه افراد بعد از انجام لامینیت، حداقل به مدت سه ماه از نایت گارد استفاده کنند. مخرب ترین فاکتور برای لامینیت،فشار هایی مثل دندان قروچه است.