هزاران سال خانمها بطور طبیعی زایمان واژینال انجام داده اند و طبق افسانه ها رستم و ژولیوس سزار به روش سزارین به دنیاآمده اند( هرچند به نظر این روش در زمانهای کهن فقط برای بیرون آوردن نوزاد از شکم مادرمرده کاربرد داشته).
در عصرجدید به دلایلی چون ترس مادران اززایمان، پیشرفت روشها وابزار بیهوشی وجراحی‌، و زنده ماندن مادران و دخترانی که در گذشته بدلیل تنگی لگن میمردند اما الان با سزارین زنده و سالم میمانند و تولید مثل میکنند و ژن آنها حفظ میشود.
آمار زایمان به روش سزارین روبه افزایش رفت اما چون بیهوشی و جراحی موجب افزایش هزینه های سلامتی، مالی و جانی مادران و نوزادان میشود پس از مدتی‌ رویکرد سیستم های بهداشتی بر آن شد که اگرکسی واقعا نیاز به سزارین نداشته باشد به او کمک کنیم که زایمان واژینال انجام دهد.
در اینجا یک عامل محدود کننده بسیار مهم ترس مادران از درد زایمان طبیعی است که انصافا ترس به جایی است . همواره کادردرمانی به دنبال راهی برای کاهش این درد بوده اند و از مصرف شاهدانه و خشخاش در قدیم تا امروز که راههای مدرن تر بی حسی نخاعی (ساب دورال وساب آراکنووئید) و یا استفاده از گاز بیهوشی N2O درزمان درد و مواردی مثل ماساژ و رایحه درمانی از جمله این راهکارها هستند.
بی حسی نخاعی
اگر خانمی بسیارنزدیک به زایمان باشد به روش اسپاینال وگرنه اپیدورال (که قابلیت تکراردارو و طولانی کردن بی حسی دارد) انجام میشود و هیچ عارضه ماندگار و طولانی مد‌تی ندارد.
این روش ها باعث کمردرد نمیشوند .ممکن است درروش اسپاینال به ندرت بیمار چندروز سردرد بگیرد. ممکن است زایمان کمی طولانی تر از موقعی که بیحسی نداده ایم بشود.
اگرخانمی که کاندید زایمان طبیعی باشد و به هردلیل مجبوربه سزارین شود،اگر درد زیادی نکشیده باشد احتمال اینکه احساس سرخوردگی کند و یا دچارافسردگی شود کمتر از زمانی است که پس از تحمل درد زیاد، مجبوربه سزارین شود.
اگرکسی برای زایمان طبیعی برش اپیزیوتومی دریافت کند با همان بی دردی زایمان ترمیم او به خوبی و بدون نیاز به بی حسی اضافه انجام میشود و چون درد و تکان خوردن و انقباض ندارد نتیجه این ترمیم هم عالی خواهد بود. مجموعا زایمان بدون درد راهکاری بسیار خوب برای افزایش شانس یک زایمان طبیعی موفق و شاد است.