1- كودكان با يكديگر متفاوت هستند و با سرعتهای متفاوتی رشد می كنند.
2- از خود و از كودك خود انتظار كامل و بی عيب بودن نداشته باشيد.
3- تلاش برای يك پدر و مادر بی عيب بودن ،احساس ناكامی و بی كفايتی را بالا ميبرد.
4- اين كه با بچه دار شدن والدين بايد همه چيزشان ،كودك باشد،تفكر سالمی نيست.      

                                                        .                                   
5- اگر نيازهای شخصی شما برآورده نشود قادر نخواهيد بود كودك سالمی تربيت كنيد.
6- كودك بايد قبل از آموختن يك مهارت جديد از نظر رشدی آمادگی لازم را پيدا كرده باشد.
7- همه كودكان بايد توان پذيرش محدوديت ها و ناكامی ها را پيدا كنند و احساس ناكامی خود را هنگامی كه به چيزی دست نمی يابند، كنترل كنند.
8- به توافقی كه با كودك خود می كنيد، پايبند باشيد.
9- اجازه ندهيد ديگران مانع كارايی و خود كفايی شما در تربيت فرزندانتان شوند.