انواع روکش و پروتز:
پروتزثابت علم و هنربازسازی دندان های تخریف شده، توسط فلزات ریختگی، متال-سرامیک یا تمام سرامیک و همچنین جایگزینی دندان های از دست رفته است.
با بازسازی تاج دندان های تخریب شده می توان زیبایی مناسب را به دندان باز گرداند، عملکرد دندان را در جویدن و تلفظ بعضی حروف بهبود بخشید، سلامتی و درستی قوس دندانی را تامین نمود و در بسیاری موارد اعتماد به نفس را در بیمار بالا برد.
                                                              
به ساختارهای مصنوعی که جایگزین ساختار از دست رفته دندان می شوند، رستوریشن گفته می شوند. روکش یا کراون یک رستوریشن است که سطح خارجی تاج دندان را می پوشاند یا به اصطلاح روکش می کند.
یک روکش باید درحالی که عملکرد از دست رفته دندان را بر می گرداند، شکل ظاهری، انحنا و رنگ طبیعی قسمت های آسیب دیده دندان را دوباره بازسازی نماید و نیز از ساختمان باقیمانده دندان نیز محافظت نماید.
روکش ها به چند دسته تقسیم می شوند:
پارتیال ونیر کراون:

روکشی است که یک یا بیش از یک سطح محوری دندان را بدون پوشش باقی می گذارد. بنابراین برای ترمیم دندان هایی به کار می رود که حدود نصف یا بیش از نصف ساختار تاجی آن باقی مانده است.
روکش تمام فلزی:
جهت ترمیم دندان هایی که سطوح محوری آسیب دیده آن ها زیاد است و کل تاج دندان را پوشش می دهد به کار می رود. استفاده از آنبه موقعیت هایی محدود می شود که انتظارات زیبایی وجود ندارد و به همین دلیل عموما از آن برای ترمیم دندان های خلفی که در معرض دید نیستند استفاده می شود. 
روکش متال-سرامیک:
جهت ترمیم دندان هایی که سطوح محوری آسیب دیده فروان دارند استفاده می شود.به دلیل وجود یک لایه سرامیک همرنگ یا دندان بر روی لایه فلزی ،نیاز های زیبایی را تا حدزیادی برآورده می کند.
لمینت در دندانپزشکی:
لمینت به معنی پوشش، جلا و یا جدار می باشد و در دندانپزشکی منظور نوعی از پروتزهای دندانی ثابت است که بصورت یک پوشش نازک سرامیکی فقط در قسمت بیرونی دندان قرار می گیرد و با کمک آن رنگ، فرم نامناسب دندان اصلاح شده و حمایت لازم از دیواره خارجی دندان کمک صورت می پذیرد. لذا می تواند فرم بسیار زیباتری را برای دندان لحاظ کند. در بعضی موارد طرح لبخند بیمار دچار اشکال است و منظره مناسبی ندارد با کمک لمینتها و طراحی کردن فرم و زوایای آن نمای جدید و زیبایی به سطح بیرونی دندان می بخشد.
روکش تمام سرامیک: 
هنگامی که پوشش کامل تاج و حداکثر زیبایی مد نظر باشد، ازآن استفاده می شود. این روکش معمولا برای ترمیم دندان های جلویی استفاده می شود و مقاومت آن در برابر شکستن ازدو نوع قبلی کمتر است.
پروتز متحرک:
نوع دیگری از پروتر های دندانی، پروتز های متحرک است.
در این حال بیمارمی تواند دندانهای متحرک خود را خارج کرده و مجددا خود بیمار داخل دهان قرار دهد.
 2 دسته تقسیم می شوند:
1- پروتز کامل(دست دندان کامل)
2- پروتز پارسیل(پروتز متحرک تکه ای)
دست دندان کامل:
زمانیکه بیمار فاقد دندان می باشد و کلیه دندانها را از دست داده است می تواند جهت جایگزینی دندانهای ار دست رفته و بمنظور 
1- تامین دندانهای بیمار
2- ریباییهای دهان ودندان
3- تامین فرم مناسب صورت
از پروتز های متحرک و یا به عبارتی دست دندان کامل استفاده نمود.
پروتز پارسیل:
تقریباً مشابه مورد بالا ولی با این تفاوت که بیمار تعدادی از دندانهای خود را دارد و تعدادی را از دست داده است.