اسهال
اسهال یکی از مشکلات شایع در دام ها محسوب می شود که می تواند به شکل حاد و یا مزمن بروز نماید. عمده اسهال ها منشا تغذیه ای دارند یعنی تغییر ناگهانی جیره غذایی می تواند باعث ایجاد اسهال گردد. البته علل دیگری مثل بیماریهای عفونی، انگل ها، غذاهای با کیفیت پایین و یا غذاهایی که خود توسط عوامل بیماریزا مثل باکتریها آلوده شده اند می توانند باعث وقوع اسهال گردند.
                                                                       
در مواجهه با اسهال ضمن توصیه به مراجعه به دامپزشک، اقداماتی از سوی دامپزشک شما صورت می پذیرد که بسته به شرایط سنی و سبک زندگی و سابقه واکسیناسیون ممکن است تا حدودی با همدیگر متفاوت باشد ولی بصورت کلی این اقدامات مواردی را شامل می شود از جمله آزمایش خون، مایع درمانی، بررسی توسط کیتهای مخصوص جهت رد و یا تائید بعضی از بیماری های عفونی و یا آزمایش مدفوع در مواردی که درمانهای معمول پاسخگو نبوده و یا به عبارتی اسهال حالتی مزمن پیدا کرده است.
در نگاهی دیگر اسهال می تواند با منشا روده باریک و یا روده بزرگ باشد که هرکدام خصیصه های خود را دارا می باشند که این امر از طریق پرسش هایی که از سوی دامپزشک مطرح می شود قابل تفکیک هستند. در کنار عللی که برای اسهال های حاد ذکر شد، اسهال های مزمن نیز دارای علل عمده ای هستند که این علل با منشا روده باریک در سگها بیشتر خاستگاه کبدی دارد حال آنکه در گربه ها ممکن است کمی متفاوت باشد. بطور کلی اسهال های مزمن با منشا روده باریک باعث سوء جذب در حیوان می شوند و به طبع آن در درازمدت با کاهش وزن روبرو خواهید بود. از علل عمده اسهال های مزمن با منشا روده بزرگ در سگها و گربه ها به علتهای تغذی ای اشاره می کنند.
در انتها ذکر این نکته بصورت کلی بسیار ضروری بنظر می رسد که تغذیه و دستورالعمل های مربوط به آن نه تنها نقش عمده ای در سلامت کلی حیوان ایفا می نماید بلکه از مهمترین علل در بروز اسهال و مشکلات گوارشی در دامها محسوب می گردد که خود ضرورت به کار بستن توصیه های تغذیه ای گفته شده از سوی دامپزشک را می رساند.