نحوه دستور دادن به کودکان چگونه است؟
دستوراتی که به کودک داده می شود باید مطابق سن و توانایی های او باشد. پيجيده و مبهم نباشد.

                                                                      

در هنگام دستور دادن فاصله فيزيكی با كودك كم باشد، به طوری كه به راحتی در چشمان او نگاه كنيد. دستور بايد ساده و كوتاه باشد، توهين و سرزنش در آن نباشد. ابتدا کار مثبت او را یادآور شوید و او را تشویق کنید و بعد دستور و خواسته تان را بگویید، اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری کودک را تقویت کنید.
عکس العمل کودکان در مقابل اخم و دروغ اطرافیان چیست؟
کودکان در سنین پایین فرق بین واقعیت و دروغ را نمی دانند و هر گاه والدین به شوخی یا جدی حرف های غیر واقعی زده و بزرگ نمایی می کنند کودک نمی تواند درست یا نادرست بودن حرف های آنها را تشخیص داده و همه حرف ها را راست و جدی و واقعی می پندارند. مشکل از آنجایی شروع می شود که دروغ باعث انکار واقعیت هایی می گردد که کودک صحت و درستی آنها را درک کرده و دروغ باعث شک و ابهام برای کودک می گردد و به باورها و اعتماد به اطرافیان او لطمه وارد می کند. خشم، عصبانیت و اخم برای کودک به معنای نالایق بودن، ناکافی بودن، بد بودن، طرد شدن، دوست نداشته شدن و... می باشد و تاثیرات طولانی مدتی روی کودک داشته از جمله اضطراب، کاهش اعتماد به نفس، کاهش عزت نفس و افزایش رفتارهای پرخاشگرانه.
تکنیک رفتار با بداخلاقی کودکان و درمان غرغرهای کودک:
یکی از شایع ترین شیوه ها و شگردها برای رسیدن به خواسته ها در کودکان گریه کردن،جيغ زدن و نق زدن است. اگر مطمئن هستيد كودكتان بي جهت نق مي زند بايد جلوي اين رفتار او را بگيريد. هيچ گاه در مقابل نق زدن های او تسليم نشوید، در مقابل خواسته های غیرمنطقی او مقاومت کنید و در ابتدا مدت گریه کردن و کج خلقی های او را یادداشت کنید تا به مرور زمان برایتان مشخص گردد. هنگامی که کودک آرام است او را در آغوش بگیرید و او را مورد توجه و محبت بی قید و شرط قرار دهید اما هنگامیکه رفتارهای ناپسند و کج خلقی و گریه می کند بی توجهی کنید و اتاق را ترک کنید و یا خود را مشغول انجام کاری نشان دهید و زمانی که ساکت شد و به طرف شما آمد به او توجه نشان دهید و دیگر اشاره‌ ای به موضوع نکنید.کودک را تحریک نکنید اگر می دانید حرکت و رفتاری یا موقعیتی موجب ایجاد کج خلقی و نق زدن کودک می شود جلوی آن را بگیرید.