اضطراب جدایی 
 با این توصیه ها اضطراب جدایی را در کودکانتان از بین ببرید. 
 کودکان هنگام جدایی از مادر دچار اضطراب و ناراحتی می شوند.

                                                                   

آیا همه کودکان دچار اضطراب جدایی می شوند؟ بله 
اضطراب زمانی اتفاق می افتد که شما و همسران قصد دارید  خانه را ترک کنید یا سر کار بروید و معمولا از 6 ال 7 ماهگی ایجاد می شود اما در سن 10 تا 18 ماهگی به اوج خود می رسد. 
 در مرحله ای از سن کودک بین 18 ماهگی تا 3 سالگی این ترس و اضطراب  یک پدیده رشدی طبیعی بوده و هدفی تکاملی پشت آن قرار گرفته است. اضطراب می تواند شبها وقتی والدین اتاق کودک را ترک می کنند اتفاق می افتد 
 و معمولا در 24 ماهگی از شدت این حالت کاسته می شود.
برای حل این مشکل چند گزینه وجود دارد:
شاید ترجیح بدهید تا جایی که می توانید از کودکان دور نشوید و به محض اینکه  دچار اضطراب شد او را در آغوش بگیرید و بدین ترتیب باید این رویه را تا 24 ماهگی ادامه دهید. 
شاید ترجیح بدهید که کودکتان را به کسی بسپرید که با او آشنا است.  مثلا سپردن به پدر بزرگ مادربزرگ خاله و عمه باعث می شود تا او با اضطراب جدایی راحت تر کنار بیاید. 
به او فرصت بدهید تا با مربی خود آشنا شود. 
چگونه کودکم را برای جدایی آماده کنم؟
از آنجایی که کودک شما در حال حرکت از مرحله ای به مرحله دیگر است به او فرصت دهید تا به جدایی عادت کند  به نکات زیر توجه کنید. 
در خانه تمرین کنید اگر کودک شما کسی باشد که جدایی را شروع می کند تحمل آن برایش اسان تر خواهد بود. 
اجازه دهید به تنهایی وارد اتاق های دیگر شود و دو یا سه دقیقه آنجا بماند. 
چند روزی را کنار کودک و مربی بمانید تا کودکتان او را بشناسد  و با او بازی کند. 
همیشه خداحافظ بگویید .. کودک را در آغوش بگیرید و او را ببوسید و به او بگویید که به کجا می روید و کی باز می گردید ولی مراقب باشید خداحافظیتان خیلی طولانی نشود. 
جلوی چشم او از در خارج شوید  ولی اگر بفهمد ناگهان ناپدید شدید مضطرب تر می شود. 
دوستی خود را به مربی نشان دهید کودک شدیدا به رفتار شما توجه می کند. 
وقتی از مهد خارج شدید دیگر بازنگردید.