فیشور سیلنت تراپی چیست؟
نتایج مطالعات مختلف بر روی کودکان 12-6 ساله نشان می دهند که بیشتر پوسیدگی های دندان های آسیاب دایمی در سطح جونده ( اکلوزال) آنها اتفاق می افتد. مهمترین عامل این شیوع بالا می تواند وجود شیارها و فرورفتگی های عمیق فراوان در این سطوح باشد. متاسفانه این شیارهای عمیق که در اصطلاح دندانپزشکی فیشور نامیده می شوند، با وجود رعایت دقیق بهداشت دهان و دندان و استفاده از مسواک به خوبی تمیز نشده و به تدریج با تجمع باکتری های پوسیدگی زا و مواد غذایی، دچار پوسیدگی و تخریب نسج دندانی در سنین پایین می شوند.

                                                                               

پیشنهاد تخصصی دندانپزشکان در این مورد چیست؟
جهت از بین بردن این فیشورها به عنوان عامل مستعد کننده پوسیدگی دندانی، می توان از تکنیک های دندانپزشکی  پیشگیرانه از جمله فیشورسیلنت تراپی و یا به اصطلاح خودمانی تر، شیار درمانی استفاده کرد. در این روش غیر تهاجمی و بدون درد از یک ماده رزینی اغلب سفید رنگ با هدف تشکیل یک لایه محافظت کننده جهت مهروموم (سیلنت) فیشورها از تجمع باکتری ها و مواد غذایی استفاده می شود.
البته لازمه انجام درمان به ظاهر آسان فیشورسیلنت ( با توجه به حساسیت تکنیکی ماده رزینی سیلنت و نیازبه همکاری مناسب کودک)، مهارت بالای دندانپزشک است. بنابراین به والدین توصیه می شود جهت انجام فیشورسیلنت دندان های دایمی کودکان دلبند خود حتما به یک دندانپزشک متخصص کودکان مراجعه نمایند.