هنر ماساژ در شفافیت و تغذیه پوست:
چنانچه متوجه شده اید این روزها حال پوستتان خوب نیست و روز به روز کدرتر می شود!
سعی کنید حداقل هفته ای یک-جلسه ماساژ درمانی را در برنامه تان بگنجانید دقیقا اتفاقی در بدن می افتد که موجب گردش بیشتر و موثر خون و در پی آن رفت و آمد بیشتر اکسیژن و ویتامین های موجود در خون می باشد.

                                                                       

ماساژ با افزایش سیکل گردش خون به عروق و سلول های ناحیه مزبور موجب تغذیه و اکسیژن رسانی بهینه به منطقه مربوطه شده که این امر خود موجب ترمیم و بازسازی سلول های مرده پوست نیز می شود. این امر موجب کلاژن سازی واستحکام پوست می شود.
بدنبال افزایش جریان خون آنزیم ها و هورمون های بیشتری در دسترس بافت ها قرار می گیرند.
شایان ذکر است که آنزیم ها و هورمون ها گاه ممکن است نقش مهاری و گاه ممکن است نقش تحریکی به اندام مربوطه داشته باشد که به دلیل رسوبات و گرفتگی هایی که ممکن است در بافت ایجاد شده باشد این روند دچار اختلال یا نقصان شده باشد که اهمیت ماساژ در گشایش مسیرهای مربوطه خود حائز اهمیت است.
از طرفی ماساژ موجب تسریع در روند سم زدایی و پاکسازی سیستم لنفاوی شده (عروق لنفاوی موجود در بافت مسئول جمع آوری سموم از بافتها می باشند). همچنین ماساژ موجب جمع آوری سلول های مرده روی پوست شده که نتیجه آن تنفس بهتر از طریق روزنه های موجود در پوست نیز می شود.
در بعضی نقاط بدن به دلیل تجمع سلولیت
یا گرفتگی مویرگ ها
یا رسوب مواد سمی
خونرسانی درست اتفاق نمی افتد و فقط راه درمان و خونرسانی به آن نقاط ماساژ-درمانی است.
ضمنا پوست افراد مضطرب کدر و بد شکل شده به همان ماجرای همیشگی استرس مربوط باشد. کدرشدن، جوش زدن و حتی سیاهی-دور-چشم می تواند به خاطر خستگی و نگرانی ایجاد شود. زمانی که ماساژ می گیرید، خستگی از شما دور می شود و بدن به جای ترشح هورمون استرس شروع به ترشح هورمون های وابسته به آرامش و شادی یعنی هورمون اندورفین یا سرتونین می نماید؛ دقیقا همان هورمون هایی که به داشتن چهره ای شاد با پوستی صاف و شفاف منجر می شوند!