چرا ماساژ آرامبخش است؟
زمانی که استرس داريم دردهايمان تشديد می شوند و البته درد هم به نوبه خود استرس‌ زاست، بنابراين براي رهايی از اين چرخه آسيب‌زا بايد فکری کرد چرا که هيچ انساني نمی تواند مدت زمان طولانی در وضعيت استرس شديد دوام بياورد و سلامتش به خطر می افتد.  

                                                                     

هنگام استرس ضربان قلب افزايش پيدا می کند. به عبارت علمی تر، هنگام استرس عصب سمپاتيک فعال و آدرنالين در بدن ترشح می شود در نتيجه ترشح آدرنالين، بدن دنبال راهی برای نجات از موقعيت استرس‌ زاست (در اين هنگام است که فرار می کنيم، مخفی می شويم و…) و ضربان قلب افزايش پيدا می کند اما بدن نمی تواند برای زمان طولانی در اين وضعيت بماند و بايد برای از بين بردن استرس کاری انجام بدهد. در اين زمان است که اعصاب پاراسمپاتيک به کمک جسم می آيند و با فعاليت آن به آرامش می رسيم. يکی از روش‌هايی که می تواند به ما کمک کند تا به آرامش برسيم استفاده از ماساژ است. 
همچنين هنگام ماساژ دوپامين و اندورفین بيشتری در مغز ترشح می شود و بيش از هميشه احساس شادی و لذت خواهيم داشت.