آنچه زنان باید درباره پیشگیری از سرطان دهانه رحم  بدانند:
HPV: ویروس یا پیلومای انسانی می باشد.

                                                                       

یک ویروس بسیار رایج می باشد برای اکثر زنان خود به خود دفع می شود ولی برخی از انواع پرخطر اگر تشخیص داده نشوند و درمان نشوند منجر به سرطان دهانه رحم می شوند همینطور برای اکثر مردان نیز خود به خود دفع می شود ولی برخی منجر به زگیل تناسلی و برخی از انواع پرخطر آن منجر به سرطان های ناحیه تناسلی می شوند.
HPV می تواند از طریق آمیزش جنسی از طریق دستگاه تناسلی تماس پوست با پوست مشخص شود وقتی که شما به ویروس آلوده می شوید ممکن است هیچ مشکلی برای شما ایجاد نکند یا بعدا خود به خود به سادگی از بین برود البته باید دانست که این احتمال هم وجود دارد که ویروس درون سلول های دهانه رحم بطور غیر قابل تشخیص برای ماه ها و یا سالها قبل از اینکه فعال شده و باعث ایجاد سلول های غیر طبیعی شود پنهان باقی بماند.
HPV پرخطر هیچگونه علائمی ایجاد نمی کند، می توانید این ویروس راداشته باشید بدون اینکه اطلاعی از آن داشته باشید.
می توان با انجام صحیح تست پاپ اسمیر از وجود سرطان دهانه رحم مطلع گردید. در این تست نمونه سلول های دهانه رحم به آزمایشگاه فرستاده می شود که در آنجا سلول ها در زیر میکروسکوپ برای علائم غیر طبیعی حاصل از ویروس مورد بررسی قرار می گیرند.
 برای درمان و پیشگیری استفاده کرد. HPV امروزه می توان از واکسن جدید HPV به صورت 3 دوز است: دوز اول  سپس دوز دوم را دو ماه پس از اولین دوز و دوز سوم را
شش ماه پس از اولین دوز در داخل عضله بازو تزریق می شود. تزریق این واکسن قبل از ازدواج توصیه می شود و زنانی که واکسینه می شوند بهتر است تست پاپ اسمیر را به صورت منظم ادامه دهند.
تزریق این واکسن در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود.