قسمت اول
خدمات کار درمانی  در بخش سالمندان شامل تمرین هایی جهت بهبود وضعیت جسمی و شناختی و همچنین ساپورت روانی سالمند می باشد.تمرینات بخش جسمانی با توجه به شرایط هر سالمند متفاوت است اما به طور کلی شامل تقویت تنه و تقویت اندام های فوقانی و تحتانی ، بهبود تعادل در حالات و پوزیشن های مختلف ،کاهش لرزش دست ، بهبود مهارت های دستی می باشد که هدف نهایی رسیدن سالمند به استقلال است و در این راستا از وسایل موجود در مرکز مانند parallel bar  ، wheel ، shoulder ، توپ ژله ای  و ... استفاده می گردد.
فعالیت های بخش شناختی به منظوربهبود حافظه بیمار، کاهش یا به تعویق انداختن فراموشی ،افزایش توجه و برقراری ارتباط با دیگر سالمندان انجام می گردد که در این زمینه نیز از کارت های حافظه ، پازل و لگو استفاده می گردد.
به لحاظ روانی نیزدرمانگر، با سالمند صحبت می کند و دغدغه نگرانی یا ناراحتی های وی را مورد توجه قرار می دهد.

                                                             
قسمت دوم

فعالیت های دستی: کشش عضلات اسپاتیک یا کوتاه شده
ماساژ،tapping ،joint mobalization quick stretch  و کنترل تنه در وضعیت های مختلف
پوزیشن دهی صحیح سالمند جهت جلوگیری از دررفتگی ،غیر در رفتگی
Weight shifting  تغییر وضعیت : جلوگیری از bed sore
استفاده از تکنیک های pnf ،rood ،bronstrum  جهت بالا و پایین و تعدیل توان عضلانی و بهبود قدرت عضلات ،بهبود تعادل در حالت های مختلف و با به چالش کشیدن آن.
قسمت سوم
فعالیت های بخش شناختی :
استفاده از کارت های حافظه ، پازل ،سوال پرسیدن در مورد رویدادها و وقایع اخیر ،گفتن نام چند شی و پرسیدن آن ها بعد از چند دقیقه ...جهت بهبود حافظه ی کوتاه مدت ، بهبود توجه ،فراموشی یا به تعویق انداختن آن.