برای چند روز اول پس از درمان عصب کشی ( میانگین ۱۰ روز ) دندان درمان شده امکان دارد دردهای کم یا زیادی داشته باشد؛ به طوریکه این دردها در روزهای اولیه ( ۲ تا ۳ روز اول ) بیشتر بوده و به صورت دردهای خود به خود و ضرباندار و حساسیت دندان به لمس و فشار، خود را نشان می دهد و پس از این مدت، دردهای خود به خود به تدریج کمتر شده و فقط به هنگام ضربه (غذا خوردن یا برخورد دندان به دندان فک مقابل) درد می گیرد و در نهایت دردها کاملاً از بین می رود.

در مواردی به علت وجود التهاب شدید و یا عفونتهای قبل از درمان، این دردها می توانند حادتر و شدیدتر بوده و گاه همراه تورم باشد که جای نگرانی نداشته، واکنش طبیعی بدن به تحریک و درمان انجام شده می باشد که با کمک داروها و گذشت زمان، این حالت حاد از بین می رود. بنابراین لازم است داروهای تجویز شده را مطابق دستورالعمل مصرف نمائید.

دندانی که نیاز به درمان ریشه دارد، اغلب شدیداً خراب و دیواره های ضعیف و شکننده ای دارد، بدین لحاظ لازم است در در طی دوران پانسمان بسیار احتیاط نمائید و از غذا خوردن معمول با دندان پانسمان شده اجتناب نمائید، فقط مواد غذایی نرم.

در صورت تخلیه کامل پانسمان حتماً برای تجدید پانسمان مراجعه کنید؛ ولی در صورتی که تنها قسمت سطحی پانسمان تخلیه شده باشد و عمق آن دست نخورده باشد، نیازی به مراجعه ندارید.