تفاوت میکروپیگمنتیشن با تاتوهای قدیمی:

⭐️ تاتو یک روش قدیمی بادستگاههای غیرایمن بود که ماندگاری بالایی نیز داشت. دستگاهها و رنگها غیراستاندارد بودند وتکنیک کارنیز به درستی اجرا نمیشد. عمق فروبری نیدل رانمیدانستند و آنچنان عمیق کارمیکردند که همراه با دردشدید و خونریزی بود وافتخارهم میکردند که 10سال پیش تتو انجام داده ام ولی هنوز ماندگار است. درحالیکه اغلب تغییررنگ داده طوسی، دودی ویا آبی و سرمه ای میشد و نیز تمام ابرو ریزش پیدامیکرد.

 

 

⭐️ امامیکروپیگمنتیشن کاشت رنگ درلایه فوقانی درم یعنی آخرین لایه اپیدرم است.
بدیهیست که انجام اینکار با دستگاههای استاندارد با قسمتهای قابل تعویض و یکبارمصرف انجام میپذیرد که اصطلاحا جریان برگشتی به عقب ندارند واین خود تضمینی بر سلامت انجام آن ازنظر انتقال نیافتن بیماری از فردی به فرد دیگر است.


آرایش دائم (ميكروپیگمنتیشن):

میکروپیگمنتیشن القای ریزدانه‌های رنگی در حد فاصل قسمت رویی (اپیدرم) و زیرین(درم) پوست مي باشد. این کار برای رنگین کردن نواحی مورد نظر انجام می‌شود.