امروزه انتقال سر و صدای همسایه از دیوار مشترک، سقف ساختمان، کف ساختمان به یک معضل تبدیل شده است. سر و صدای بچه، صدای داد و بیداد، صدای موسیقی، صدای سرویس های بهداشتی مجاور و ... .
اگر در منزل خود دچار هر یک از این مشکلات هستید، می دانید که چقدر روی اعصاب است.

فواید استفاده از عایق صوتی تهران نانو
ضخامت بسیار کم، حداکثر 1/5 تا 2 سانتی متر و عدم پرت فضای مفید منزل
عایق صوتی 80% با تایید آزمایشگاه دانشگاه تهران
100% تضمینی
هزینه بسیار مناسب
حذف کامل صداهای مزاحم

 


عایق صوتی تهران نانو می تواند از امواج صوتی ناخواسته غیر مستقیم مانند سرکوب بازتاب که باعث پژواک صدا می شود جلوگیری کند.

عایق صوتی تهران نانو به مکان خاصی محدود نمی شود و از دیوار مشترک آپارتمان ها تا عایق سازی صوتی کارگاه های صنعتی و حتی عایق سازی خودرو کاربرد دارد.

اجرای عایق صوتی برای اتاق خواب که صدای آسانسور شدیدا اذیت می کرد و صدای همسایه همجوار به داخل اتاق می آمد که با اجرای عایقکاری صوتی نانوی کالیمورا صدا قطع شده است.

سفید کاری بعد از تمام اجرای عایق صوتی برای اتاق خواب که صدای آسانسور شدیدا اذیت می کرد و صدای همسایه همجوار به داخل اتاق می آمد که با اجرای عایقکاری صوتی نانوی کالیمورا صدا قطع شده است.