اتواسکلروز 
اتواسکلروز یک بیماری استخوانی کپسول اتیک می باشد که تغییرات استخوانی در استخوانچه های گوش اغلب سبب فیکس شدن استخوانچه رکابی و در نتیجه افت شنوایی انتقالی می شود. 
• بیشتر در زنان شایع است و در دوران بارداری به شدت خود می رسد.
• بیمار دچار افت شنوایی پیشرونده آهسته در یک یا هر دو گوش می شود. 
• گاهی اوقات وزوز گوش نیز دیده می شود. 
 
درمان
• در صورتیکه با جراحی پزشک این اطمینان خاطر را به بیمار بدهد که می تواند شنوایی را به بیمار برگرداند، در وهله اول پیشنهاد جراحی می شود. 
• در صورتیکه به هر دلیل از انجام جراحی خودداری شود، باید اقدام به تهیه سمعک یا بررسی جدی وزوز گوش نمود و هر سال میزان شنوایی چک شود.
 
 
 
 
قارچ گوش
بعضی از گوش ها که بیشتر مستعد عفونت کردن می باشند، باید مراقب بود که قارچی نیز نشوند. علائمی مانند خارش، کیپی گوش و درد، همه می توانند از مشکلات عفونت گوش یا قارچی شدن گوش باشد. جرم زیاد گوش، استفاده زیاد از گوش پاک کن و شستن گوش با لیف و صابون می تواند زمینه رشد قارچی را فراهم کند.
راهکار و درمان
• استفاده از داروی مناسب ضدقارچ با تجویز پزشک گوش حلق بینی
• استفاده از قالب های ضدآب که باید در کلینیک های تخصصی شنوایی سنجی قالب از گوش بیمار گرفته شود و قالب ضدآب ساخته شود.
توجه داشته باشید که هیچگاه نباید از گوش مایع بیرون بریزد یا بو بدهد. هر گاه این علائم مشاهده شد یعنی گوش به مرحله عفونی شدن رسیده است. در صورتیکه عفونت گوش مزمن شود یا تکرر پیدا کند کم شنوایی دائم و حسی عصبی ایجاد می شود. و باید از سمعک به طور دائم استفاده کنید.