یکی از نتایج تمرین ورزشی با ایکس بادی، کاهش وزن است. همین امر موجب استقبال افراد زیادی از این روش شده است تا با انجام حرکات ورزشی، علاوه بر تناسب اندام به اعتماد به نفس بیشتری دست یابند زیرا رشد عضلات و اصلاح سریع فرم بدن حتی در جلسات ابتدایی نیز ملموس است.

جلسات ایکس بادی در هر هفته طی دو یا سه جلسه ۲۰ دقیقه ای برگزار می شود که افراد می توانند در هر جلسه با انجام حرکات ورزشی،  حداقل ۷۰۰ کالری بسوزانند. این مقدار کالری سوزی تقریبا حدود سه جلسه مفید بدنسازی است.

بعد از تمرین همچنان بالا بودن سوخت و ساز بدن و کالری سوزی ادامه دارد و تا ۲۴ ساعت بعد از تمرین در بدن باقی خواهد ماند که این اتفاق منجر به کالری سوزی تا حدود ۲۵۰۰ کالری است.

سبک زندگی مردمان امروزی به سمت بی تحرکی و رژیم غذایی ناسالم رفته است به همین دلیل بسیاری افراد، حتی آنان که لاغر هستند نیز شکم و پهلو دارند و چربی‌های داخلی بدن آنها بالاست.

تسریع روند چربی سوزی در بدن به ویژه پهلو و شکم به این صورت است که طراحی تمرین و دریافت پالس‌های الکتریکی برای هر فرد متناسب با شرایط فیزیولوژیکی آن شخص در نظر گرفته می‌شود.

با توجه به این موضوع که ایکس بادی کمک به افزایش بسیار زیاد متابولیسم بدن می کند، افرادی که از این طریق مشغول فعالیت هستند در مقایسه با قبل، چاقی موضعی کمتری مشاهده می کنند و بهتر می توانند به تناسب اندام و سلامت بدن برسند.

 

 

یکی از نتایج تمرین ورزشی با ایکس بادی، کاهش وزن است. همین امر موجب استقبال افراد زیادی از این روش شده است تا با انجام حرکات ورزشی، علاوه بر تناسب اندام به اعتماد به نفس بیشتری دست یابند زیرا رشد عضلات و اصلاح سریع فرم بدن حتی در جلسات ابتدایی نیز ملموس است.

جلسات ایکس بادی در هر هفته طی دو یا سه جلسه ۲۰ دقیقه ای برگزار می شود که افراد می توانند در هر جلسه با انجام حرکات ورزشی،  حداقل ۷۰۰ کالری بسوزانند. این مقدار کالری سوزی تقریبا حدود سه جلسه مفید بدنسازی است.

بعد از تمرین همچنان بالا بودن سوخت و ساز بدن و کالری سوزی ادامه دارد و تا ۲۴ ساعت بعد از تمرین در بدن باقی خواهد ماند که این اتفاق منجر به کالری سوزی تا حدود ۲۵۰۰ کالری است.

سبک زندگی مردمان امروزی به سمت بی تحرکی و رژیم غذایی ناسالم رفته است به همین دلیل بسیاری افراد، حتی آنان که لاغر هستند نیز شکم و پهلو دارند و چربی‌های داخلی بدن آنها بالاست.

تسریع روند چربی سوزی در بدن به ویژه پهلو و شکم به این صورت است که طراحی تمرین و دریافت پالس‌های الکتریکی برای هر فرد متناسب با شرایط فیزیولوژیکی آن شخص در نظر گرفته می‌شود.

با توجه به این موضوع که ایکس بادی کمک به افزایش بسیار زیاد متابولیسم بدن می کند، افرادی که از این طریق مشغول فعالیت هستند در مقایسه با قبل، چاقی موضعی کمتری مشاهده می کنند و بهتر می توانند به تناسب اندام و سلامت بدن برسند.