✅حدود 50% افراد بالغ در مواردی #بو ی بد دهان دارند و تقریبا همه افراد بالغ صبح ها دهانشان بوی بد می دهد.

✅ تقریبا 90% بوی بد دهان در اثر تجمع  باکتری در دهان ایجاد می شود. شب تا صبح که ترشح بزاق کم است، بهترین فرصت برای باکتری هاست که در دهان افزایش یابند.

✅ فاصله زیاد بین دو وعده #غذا نیز فرصتی برای کاهش بزاق و افزایش باکتری است که دهان بوی بد پیدا می کند.

✅ بوی ناشی از غذاهای بوزا مثل سیر و پیاز اما پس از ورود به گردش خون، از طریق ترشح بزاق و تنفس وارد دهان می شود.

✅ برای درک بوی دهان خود، پشت زبان (تاحد امکان عقب زبان، سمت حلق) را روی پشت دست خود بکشید و بگذارید خشک شود، بعد بو کنید.

✅چون حدود 60% بوی دهان از تجمع باکتری ها لای چین های زبان ایجاد می شود، روزی دوبار سطح زبان را با یک لیسه بتراشید و پاک کنید.

✅ استفاده از دهانشویه ضدباکتری توصیه نمی شود ولی روزی یکبار غرغره با دهانشویه ای که کلرید روی داشته باشد، مفید است.

✅ در عین حال ‎مسواک زدن، #نخ کشیدن دندان ها، #جرم گیری دندان ها، ترمیم پوسیدگی دندان و درمان بیماری لثه در رفع اساسی هالیتوز (بوی بد دهان) اهمیت اساسی دارد.

✅ اگر با اقدامات بالا بوی بد دهان بهبود نیافت، باید جز دندان پزشک، یک پزشک متخصص داخلی یا متخصص گوش و حلق و بینی موضوع را بررسی کند.