کرونا باعث شد که انسان ها از مسیر تعامل با یگدیگر دور شوند و فاصله بگیرند، اما وجود روش های ارتباطی نوین مثل آموزش آنلاین این تعامل و ارتباط را به شکل درستی حفظ کرد. به لطف تدریس آنلاین، نگرانی ها بابت نبود آموزش و متوقف کردن آن کمتر شد. اگرچه شیوع این بیماری باعث صدمات زیادی شد اما آموزش آنلاین هم بخش زیادی از این آسیب ها را در حوزه آموزش و پرورش کشور از بین برد. الان دیگر دانش آموزان و والدین نگرانی از تعطیلی پیوسته مدارس ندارند زیرا از طریق آنلاین، یادگیری در جریان است. 

برای کیفیت هرچه بهتر کلاس ها، كلاس هایی تحت عنوان آموزش آنلاین تهیه شده است که برای معلمان جهت بالا رفتن میزان مهارت شان در برگزاری هرچه بهتر کلاس ها، ارائه شد.

کلاس های آنلاین با کیفیت بالای تصویر و صدای رسا از طریق نرم افزارهایی مثل ادوبی اکانت برگزار شد.
تهيه فیلم تدریس معلم برای درك بهتر مفاهيم درسي در كنار كلاس هاي آنلاين با سبک و نحوه بیان خود معلم