بله، ارتفاع زمین تا سقف در انتخاب لوستر بسیار قابل توجه و مهم محسوب می شود. در معماری گذشته ارتفاع زمین تا سقف زیاد در نظر گرفته می شد اما در معماری اماکن مسکونی امروزی بر خلاف معماری گذشته ارتفاع به حداقل رسیده است به علت صرفه جویی منابع طبیعی و .....


برای ارتفاع کم باید از لوسترهای کفی استفاده کنیم که ارتفاع کمی را اشغال میکنند و برای ارتفاع های معمولی و متوسط از لوسترهای شاخه ای و آویز و برای ارتفاع های بلند از لوسترهای شاخه ای چند طبقه و لوسترهای ریسه ای می توان استفاده کرد.
در فروشگاه اینترنتی لوستر شمس برای هر محصول در هر سایز مشخصات فنی ذکر شده که در این قسمت یک گزینه به نام ارتفاع جهت راهنمایی مخاطبان عزیز در نظر گرفته شده است.