به زبان ساده ايمپلنت بهترين روش براي جايگزين كردن دندانهای از دست رفته و يا دندانهای غير قابل نگهداری می باشد.
ايمپلنت از يك پايه ی فلزی از جنس تيتانيوم ساخته شده كه با سلول های بدن سازگاری كامل دارد. اولا مانند ريشه دندان عمل می كند و مانع تحليل استخوان فك می شود، دوما مانند يك دندان طبيعی در جويدن و تكلم آرامش و آسايش را به بيمار باز می گرداند.


يعني بهتر از روكش و يا دندان مصنوعی است؟
بله، قطعا، در روكش ها، دندانهای سالم تراشيده می شوند تا به عنوان پايه استفاده شوند كه خود ضايعه اي مخرب است و نتايج نامطلوبي به دنبال دارد.( مگر در شرايطي كه به تشخيص دندانپزشك امكان گذاشتن ايمپلنت وجود نداشته باشد و چاره درماني ديگري به جز روكش توصيه نشود) 
دندانهای مصنوعی يا همان پروتز های متحرك هم در عمل خوردن و جويدن غذا مشكل ساز است و هم به مرور زمان باعث تحليل بيشتر استخوان در فك می شود، تا جايي كه شايد اين تحليل استخوان امكان استفاده از ايمپلنت را هم از بين می برد. (البته لازم به ذكر است كه با تكنيكهای مختلف جراحی امكان گذاشتن ايمپلنت در فكهای ضعيف و تحليل رفته نيز تا حدود زيادي وجود دارد) 
پس ايمپلنت هميشه بهترين روش است؟ 
در اكثريت مواقع بله، ولی به آيتمهاي متعددی از جمله وضعيت فك بيمار، ميزان تحليل استخوان، وضعيت سينوس ها و .... بستگی دارد كه تشخيص آن با دندانپزشك متخصص می باشد.
كدام ايمپلنت بهتر و مرغوب تر است؟ 
سوال رايج كه مرتبا توسط مراجعين پرسيده می شود، 
پاسخ اين است كه ايمپلنت محصول كدام كشور باشد به تنهايي دليل مرغوبيت يا نامرغوب بودن آن نيست. ايمپلنتهای اروپايی، كره ای، آمريكايی و هر كشور ديگری با كيفيت های بسيار متفاوت از درجه يك تا درجات ضعيف توليد می شوند. 
پس آن چيزي كه بايد در نظر داشته باشيد اعتماد كامل به دندانپزشكي است كه برايتان كار ايمپلنت را انجام ميدهد و برند و شركتي كه از محصولات آن استفاده مي كند.
و البته، بدون شك برند هاي درجه يك برخي كشورها برتري قاطع به شركت ها و برندهاي خوب مناطق ديگر دارند.
متاسفانه اين روزها ايمپلنت هاي نامرغوب زيادي در بازار وجود دارند كه با قيمت پايين و با نام كشور سازنده در مراكز نامعتبر ارائه مي شوند كه به دليل كيفيت پايين عوارض و عواقب جدي براي بيمار در پي خواهد داشت.
ميزان موفقيت ايمپلنت چقدر است؟ 
اگر از جنس خوب و با كيفيت استفاده شود و دندانپزشك تبحر كافي داشته باشد بالاي ٩٥٪؜ نتيجه موفقيت آميز خواهد بود.