غبارگیری: این عمل بیشتر در مورد فرشهای کارکرده انجام می گیرد در غبارگیری از دستگاههای مکانیکی استفاده میشود و میزان دور برس غلتکی که عمل ضربه زدن را انجام می دهد بسته به میزان فرسودگی و همچنین ضخامت فرشها تنظیم می شود. عدم دقت در تنظیم دستگاه باعث پارگی فرش خواهد شد.
شستشوی فرش دستباف به صورت سنتی : برای زدودن غبار از چوب استفاده می شود و پس از چوب زنی توسط جاروی زبر جارو می شود روش دیگراستفاده از دستگاههای مکنده است که میزان مکش هوا بایستی تنظیم شود.
بازرسی: از مهمترین نکات در مقدمات شستشوبازرسی است فرش قبل از شستشو ازنظر میزان پوسیدگی وجود سوراخ و لکه و نوع گلیم بافی و ریشه ها کنترل شود بطوریکه ریشه ها قبل از شستشو از هم باز شود.
رفوکاری:درصورت وجود سوراخ در فرش قبل از شروع عملیات شستشو بایستی رفوکاری و ترمیم شود.
لکه گیری: بعد از رفوکردن عمل لکه گیری بایستی انجام گیرد.                        

                                                                                        
در شستشوی فرش توجه به نکات زیرضروری است.
1- شستشوی فرش دستباف باید روی زمین سخت انجام گیرد.
2- برای شستن فرش ازدمای معمولی آب استفاده شود.
3- مواد لازم برای شستشو ، مواد شوینده مخصوص فرش بوده و برای جلوگیری از قلیایی شدن محیط کنترل می شود (برای لکه گیری و شستشو نباید از مواد قلیایی کربنات دوسود و سودسوزآور استفاده کرد ضمنا غلظت هیدروسولفیت بایستی کنترل شود)
4- پساب خروجی بعد از آبکشی باید خنثی باشد در صورت خنثی نبودن احتمال بروز آسیب هایی در فرش وجوددارد برای خنثی نمودن ازآب و اسید 1 تا 2 درصد استفاده می شود.
5- عملیات آبگیری درنورغیرمستقیم خورشید انجام گیردوفرش مرطوب درمعرض هوا آویزان گردد.
6- درصورتیکه عملیات آبکشی بدرستی انجام نشود به هنگام آویزان شدن آب درقسمت انتهایی فرش جمع شده و باعث زردی وپوسیدگی قسمت تحتانی فرش خواهد شد.
7- به هنگام خشک کردن فرش دما نباید از 40 درجه سانتیگراد بالاتر رود.
8- استفاده از مواد نرم کننده باعث ایجاد نرمی در سطح فرش خواهدشد.
9- بعد از شستشوی فرش دستباف در صورت ایجاد کجی ، فرش بایستی توسط دارکش های باتجربه دارکشی گردد.
10- بعد از داركشی فرش باید از نظر كناره ها و ریشه ها گلیم بافی و شیرازه بازدید شود و در صورت وجود نواقص ناشی از شستشو ترمیم شود.
11- برای ترمیم رنگ نباید گلهاوکناره های فرش را رنگ کرد چون این رنگها درداخل الیاف نفوذ نمی کنند و در اولین شستشو از بین خواهند رفت وباعث پخش رنگ به سایر نقاط خواهندشد.
12- برای ایجاد یکنواختی درسطح فرش بعد ازشستشو فرش باتراش کمی پرداخت می شود این عمل بااستفاده از دستگاه پرداخت زنی انجام می گیرد.