کم شنوایی چیست؟

گوش از سه بخش خارجی ,میانی و داخلی تشکیل شده است.ایجاد مشکل در هریک از این قسمت ها باعث تاثیر بر میزان شنوایی می شود.

در رابطه با کم شنوایی لازم است این سه موضوع را بدانیم:

 •    نوع کم شنوایی
 •   میزان کم شنوایی
 •   شکل کم شنوایی

 

انواع کم شنوایی:

باتوجه به اینکه کدام قسمت از گوش آسیب دیده ,نوع کم شنوایی متفاوت است.به طور کلی انواع کم شنوایی در سه طبقه دسته بندی می شود.

کم شنوایی انتقالی:

همانطور که پیش تر اشاره شد ,گوش از سه قسمت مجزا تشکیل شده است .کم شنوایی انتقالی در اثر آسیبب به گوش میانی و یا گوش خارجی ایجاد می شود.در این حالت معمولا شنیدن صداهای آهسته برای فرد دشوار شده و ممکن است صداهای بلند هم گنگ و خفه شنیده شود.

این نوع افت شنوایی غالبا با استفاده از دارو و یا جراحی برطرف می شود.

علل کم شنوایی انتقالی:

1-وجود مایع در گوش میانی که در اثر سرماخوردگی و یا آلرژی به وجود آمده است.

2 -وجود عفونت در گوش میانی

3-عملکرد ضعیف شیپور استاش:این لوله رابطی بین گوش میانی و حلق(فضای پشت) است که در حالت عادی وظیفه تخلیه ترشحات گوش میانی را برعهده دارد.در مواقعی که شیپور استاش به درستی کار نمی کند ,ممکن است ترشحات در گوش میانی باقی بماند و کم شنوایی انتقالی ایجاد کند.

4-پارگی پرده گوش

5-تومورهای خوش خیمی که سرطانی نیستند اما گوش میانی یا گوش خارجی را مسدودمی کنند و باعث کم شنوایی می شوند.

6-جرم یا وکس گوش که در  مجرای گوش جمع شده و باعث کاهش شنوایی می شود.

7-وجود عفونت در مجرای گوش که اتیت خارجی یا گوش شناگر نامیده می شود.

8-گیر افتادن اجسام خارجی در مجرای گوش

9-نا هنجاری های مجرای گوش

 کم شنوایی حسی-عصبی:

این نوع کم شنوایی در اثر آسیب به گوش داخلی ایجادمی شود.همچنین اختلال در مسیرهای عصبی بین گوش داخلی و مغز باعث ایجاد این نوع کم شنوایی می شود.در این کم شنوایی نیز صداهای آهسته به سختی شنیده می شوند و نیز ممکن است صداهای بلند واضح نباشند.

اغلب کم شنوایی های دائمی که با دارو و جراحی درمان نمی شوند از این نوع هستند.برای این نوع کم شنوایی سمعک بسیار کمک کننده است.

علل کم شنوایی حسی-عصبی:

 1-بیماری ها

 2-داروهای اثرگذار بر شنوایی

 3-افزایش سن(پیرگوشی)

 4-ضربه به سر

 5-اختلال در آناتومی گوش داخلی

 6-قرار گیری در معرض صداهای بلند و یا انفجار

 کم شنوایی آمیخته:

هر عاملی که باعث کم شنوایی انتقالی و حسی-عصبی شود,می تواند کم شنوایی آمیخته نیز ایجاد کند.برای مثال ممکن است در اثر کار در محیط های پرسروصدا دچار کم شنوایی حسی-عصبی شده باشید ,اگر در همین حین عفونت گوش هم ئاشته باشید کم شنوایی شما از نوع آمیخته می شود که در این حالت شنوایی شما بدتر می شود.

 

 

میزان کم شنوایی

بعد از انجام ارزیابی شنوایی ,ادیولوژیست میزان کم شنوایی تان را به شما گزارش می کند.میزان کم شنوایی با کلماتی مثل خفیف، متوسط، شدید و ....توصیف می شود.نتیجه تست شنوایی نشان می دهد که صدا چه مقدار باید بلند شود تا برای شما قابل شنیدن باشد.واحد بلندی صدا دسی بل است که با توجه به اینکه آستانه های شنوایی شما چند دسی بل است، میزان کم شنوایی مشخص می شود.

تقسیم بندی میزان کم شنوایی با عبارات زیر می باشد:

 •   شنوایی نرمال
 •   کم شنوایی جزئی
 •   کم شنوایی خفیف
 •   کم شنوایی متوسط
 •   کم شنوایی متوسط روبه شدید
 •   کم شنوایی شدید
 •   کم شنوایی عمیق

 

شکل کم شنوایی

نتیجه تست شنوایی روی یک برگه به نام ادیوگرام ترسیم می شود.ادیوگرام نشان می دهد که در هر فرکانس میزان بلندی صدا چه مقدار باشد تا توسط شما شنیده شود.نمودار آستانه های شنوایی شما روی ادیوگرام یک شکلی ایجاد می کند.

در اینجا نمونه هایی از شکل ادیوگرام را توضیح می دهیم:

شما صداهای بم را در سطح شدت نرمال می شنوید، اما صداهای زیر را در شدت های بالاتر می شنوید.در این مورد ادیوگرام نشان می دهد که شما دچار کم شنوایی در فرکانس های بالا هستید.

  وقتی شما صداهای بم و زیر را تقریبا در سطح شدت یکسانی می شنوید، شکل ادیوگرام شما به صورت فلت می شود.

شکل گراف ادیوگرام توصیفی از کم شنوایی شما است.در این قسمت عباراتی را که برای توصیف شکل کم شنوایی استفلاده می کنیم نام می بریم:

 •   کم شنوایی فرکانس بالا در مقابل کم شنوایی فرکانس پایین
 •   کم شنوایی دوطرفه یا کم شنوایی یک طرفه
 •   کم شنوایی متقارن یا نامتقارن
 •   کم شنوایی تدریجی و یا ناگهانی
 •   کم شنوایی پیشرونده یا ثابت