در گذشته درمان پوسیدگی, تراش دندان ,حذف پوسیدگی و ترمیم آن بوده , به مرور زمان پوسیدگی مجدد منجر به تضعيف نسج سالم دندان ميشد,اما در دندانپزشکی مدرن اساس کار مدیریت پوسیدگی دندان است , هدف کنترل عفونت و حفظ نسج سالم دندان میباشد ,چراکه پوسیدگی  دندان یک بیماری عفونی باکتریال است و قابل انتقال به دندانهای مجاور و حتی از مادر به کودک است. این باکتریها در سطح دندان از قندهای قابل تخمير اسید تولید میکنند و سبب انحلال نسج معدنی دندان میشود. اگر این فرآیند در مراحل اولیه تشخیص و متوقف شود پوسیدگی دندان ها قابل کنترل و درمان است ،مسئولیت دندانپزشک فقط برداشتن پوسیدگی و ترمیم ان نیست بلکه مدیریت ان در قالب دندانپزشکی خانواده در دراز مدت است .

وظیفه حرفه ای دندانپزشک عبارت است از:
_بررسی میزان خطر پوسیدگی دندان قبل از وقوع ,و در مراحل اولیه پوسیدگی از وظایف مهم دندانپزشک است.

- تشخیص سرعت و میزان پیشرفت پوسیدگی

- توقف پیشرفت پوسیدگی در مراحل اولیه

- کنترل میزان و تعداد دفعات مصرف شیرینی وامکان رسوب مجدد املاح معدنی روی دندان(رمینیرالیزاسیون)

- تعیین تعداد جلسات ویزیت دوره ای برای بیماران

- انتخاب نوع ماده ترمیمی و طرح درمان مربوطه

- تعیین برنامه کنترل و پیشگیری برای بیماران متناسب با ریسک فاکتور ها

 

 

مهمترین ریسک فاکتورها عبارت اند از:
 سن

- جنس

- میزان فلوراید آب آشامیدنی

- مراقبت در منزل

- عادات غذایی

- عادات مضر

- داروها

- وضعیت اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی فرد

- تعداد پوسیدگی – کشیدن و پر کردن های موجود در  دهان

- تاریخچه پزشکی و دندانپزشکی

- وضعیت روحی و روانی

اموزش,کنترل,پیشگیری و درمان پوسیدگی دندان شامل مراحل زیر می باشد

1-بسته آموزشی و پیشگیری شامل:

-اموزش روشهای پیشگیری و علل پوسیدگی دندان

-اموزش روشهای صحیح مسواک زدن و نخ کشیدن

-بررسی ریسک فاکتورهای پوسیدگی زا و ارائه برنامه کنترل پوسیدگی

-تشکیل پرونده و مراجعات دوره ای منظم

2-فلوراید درمانی

3-فیشور سیلانت دندانهای دائمی

4-ترمیم دندانهای دائمی 6و7 در کودکان 6تا12 ساله

5-ترمیم دندانهای شیری

6_ترمیم دندانهای دائمی  دز کودکان و بزرگسالان