زمانی که افراد به تمرین‌های قدرتی یا بی‌هوازی بپردازند می توانند شاهد رشد توده عضلانی بدون چربی باشند. ایکس بادی زمینه ای را فراهم کرده است که با انجام حرکات ورزشی نه اضافه وزن را از بین ببرید، بلکه با رشد عضلات به فرم زیبای بدنی نیز دست یابید.
یکی از فواید تمرین با دستگاه‌های ایکس بادی در مجموعه فیت رود، عضله سازی سریع است. به همین دلیل فرد علی رغم اینکه دچار تغییر وزن نمی شود، از نظر سایز و تناسب اندام به حالت ایده آل می رسد. به این معنی که همزمان چربی از بین رفته و عضلات جایگزین می‌شوند. از این روش استقبال زیادی شده است تا در کوتاهترین زمان بتوان اندام رویایی به دست آورد.

 


حضور در باشگاه‌های بدنسازی علاوه بر اینکه نیاز به اختصاص زمان زیادی دارد، بدن را تحت فشار زیادی قرار می دهد که احتمال بروز آسیب به اسکلت‌بندی بدن، مفاصل و تاندون‌ها افزایش می‌یابد. اما در تمرین با ایکسبادی نه تنها برای دستیابی به اندام ایده آل نیاز به صرف وقت زیادی نیست بلکه احتمال آسیب دیدگی نیز کاملا از بین می‌رود.
زمانی که افراد حرکات و تمرین‌های ورزشی را با این روش انجام می دهند نه تنها سوخت و ساز بدن افزایش می یابد بلکه انرژی زیادی نیز مصرف می شود که در اثر درگیر شدن تمامی عضلات بدن است. بدن به سرعت وارد مرحله ریکاوری می‌شود و شما با مشاوره تغذیه ورزشی توسط مربیان متخصص، کمک به افزایش توده عضلانی خود می‌کنید.