گروه کالا و خدمات
اطلاعات تماس

دیباجی جنوبی، کاووس شرقی، نبش گلنار
توضیحات

سرویس رایگان در محدوده
کلیه غذاها تهیه شده از بهترین نوع برنج
ایرانی و گوشت تازه گوسفند
با یک تماس مشترک دائم ما شوید
تهیه غذا عالی قاپو