گروه کالا و خدمات
(مدت زمان اعتبار این آگهی به پایان رسیده است.)
اطلاعات تماس

توضیحات

خانم و آقا
روزانه و شبانه روزی
پرستار، بهیار، نگهدار کودک، همدم سالمند
نگهداری سالمند و کودک مهرگستر شمیران