گروه کالا و خدمات
حمل و بسته بندی اثاثیه منزل مبلمان و کالای تجاری
کارگران خوش اخلاق و ورزیده
ماشین های مسقف ۶ متری