یک فوق تخصص نوزادان با تاکید بر عدم تجویز خودسرانه دارو برای اطفال گفت: برای کودکان زیر دوسال هر نوع آنتی بیوتیکی تجویز نمی شود، بلکه تعیین نوع آنتی بیوتیک برای کودک بیمار باید بسته به نوع بیماری کودک و در بین داروهایی مجاز تعیین شده باشد.

دکتر منوچهر عسگری در گفتگو افزود: آنتی بیوتیک هایی که برای کودکان زیر دوسال ممنوعیت تجویز دارند عبارتند از داکسی سایکلین، تتراسایکلین و سیپروفلوکساسین، البته اخیراً سیپروفلوکساسین در بعضی موارد برای کودکان بدحال که آنتی بیوتیک های مرسوم، به درمان بیماری پاسخ نداده باشد، آن هم با تشخیص پزشک تجویز خواهد شد.

دکتر عسگری عنوان کرد: بروز عفونت هایی نظیر عفونت گوش میانی، حلق، ادراری و گوارشی در کودکان از مواردی هستند که اغلب با آنتی بیوتیک های مجاز برای اطفال، درمان می شود.

این فوق تخصص اطفال افزود: برای درمان بیماری های عفونی اطفال زیر دو سال، معمولا از آنتی بیوتیک های رایجی مانند سفالکسین، آزیترومایسین، اریترومایسین و پنی سیلین با دوز تعیین شده برای کودکان استفاده می شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش همچنین گفت: حتی تجویز داروهای آنتی بیوتیک مجاز برای کودکان بیمار نیز مربوط به هر سنی نیست، طوری که تجویز  آنتی بیوتیک های مجاز باید ۲۸ روز بعد از تولد نوزاد انجام  شود، زیرا در این دوره سنی هیچ آنتی بیوتیکی تجویز نمی شود، مگر در موارد خاص و به تشخیص پزشک.