وظایف تاسیساتی

 • خواندن و درک نقشه های تاسیساتی ساختمان
 • طراحی، اجرا و نظارت بر لوله کشی و تاسیسات گاز خانگی و تجاری
 • لوله کشی انواع آب سرد و گرم در ساختمان (اتصال انواع لوله ها، انجام لوله کشی آب، فاضلاب و نصب وسایل بهداشتی)
 • راه اندازی و تعمیر سیستم های حرارت مرکزی با آب گرم (شوفاژ) و ...
 • راه اندازی و تعمیر دستگاه های سردکننده خانگی و تجاری
 • نقشه کشی سیستم تاسیسات مکانیکی ساختمان
 • راه اندازی و تعمیر تاسیسات گرمایی
 • جوشکاری گاز و برق
 • راه اندازی و تعمیر سردخانه ها
 • راه اندازی و تعمیر تجهیزات و سیستم استخرها

 

مهارت و دانش مورد نیاز

 • توانایی کار بر طبق نقشه ها و طرح های فنی موجود
 • مهارت های فنی و عملی خوب
 • رویکرد دقیق و منظم در کار
 • توانایی جسمانی مناسب
 • آگاهی از مسایل ایمنی و دستورالعمل های قانونی
 • توانایی کار فردی و تیمی
 • مهارت های ارتباطی مناسب