در صورتیکه در سیکل میکرو تعداد تخمک ها زیاد باشد و منجر به تولید جنین های متعدد شود،یا بنا به دلایلی نظیر مناسب نبودن رحم ، احتمال سندروم  هایپر استیمولیشن و یا در مواردی که خانم به زودی تحت درمان شیمی درمانی و رادیوتراپی باشد ( در سرطانها) ، جنین ها برای زوجین فریز می شوند تا در صورت عدم حصول بارداری در آینده مورد استفاده واقع می شوند.
- روند فریز جنین ها یک روند حدوداً 3 ساعته می باشد. در این روش،جنین ها درون محلول های مخصوص نگهداری جنین درون نی هایی گذاشته شده سپس این نی های حاوی جنین درون دستگاه فریز جنین قرار داده می شوند و با استفاده از نیتروژن مایع به سرعت فریز میشوند سپس این جنین ها درون نیتروژن مایع تا  منفی 196 درجه سانتی گراد برای مدت طولانی قابل نگهداری می باشند.
- توجه داشته باشید که جنین های با کیفیت خوب فریز می شوند زیرا فقط این جنین ها هستند که می توانند فرآیند استرس زای فریز را به خوبی تحمل نمایند.
- موفقیت سیکل درمانی انتقال جنین فریزی ،به تعداد و کیفیت جنین های فریز شده بستگی دارد.
و شانس موفقيت حدود ٤٠ درصد است.

- چه مدت زمانی جنین ها را می توان در فریز نگهداری نمود :
زمان مشخصی وجود ندارد . تاکنون یک رکورد 13 ساله وجود دارد که منجر به تولد نوزاد زنده و سالم شده است. در کل نگهداری جنین در فریز، بیش از 10 سال توصیه نشده است .
- توجهات قبل از انتقال جنین های فریز :
زمان مراجعه جهت اماده سازی بیمار جهت انتقال جنین های فریز حداقل دوماه پس از عمل تخمک گیری  ،در  روز اول قاعدگی می باشد.
در این زمان بیمار تحت سونوگرافی قرار گرفته و در صورت مطلوب بودن وضعیت تخمدان ها ، رحم و آندومتر و نداشتن عفونت ، تحت درمان با ترکیبات استروژن دار به منظور آماده سازی رحم برای پذیرش جنین قرار داده می شود.طی دو الی سه بار سونو گرافی و مصرف استرادیول، بیمار مجدداً حوالی دوازدهم تا چهاردهم سیکل قاعدگی تحت سونوگرافی قرار گرفته و در صورت مناسب بودن وضعیت رحم و آندومتر جهت لانه گزینی جنین، تحت درمان با ترکیبات استروژن دار جهت مناسب شدن ضخامت رحم، قرار داده می شود و زمان انتقال جنین برای وی مشخص خواهد شد.
- توجهات روز انتقال جنین :
1-در روز انتقال جنین بیمار به همراه همسر مراجعه می کند .
2- پس از طی مدت زمانی انتظار جهت برگشت جنین های فریز به دمای محیط آزمایشگاه، بیمار به اتاق عمل فرستاده می شود.
3- در اتاق عمل بیمار روی تخت معاینه قرار گرفته و برای وی وسیله معاینه گذاشته می شود و جنین ها با کاتترهای(نی های نازک) مخصوص به رحم بیمار انتقال داده می شود.بصورت سرپایی و بدون بیهوشی.
4- پس از حدود نیم ساعت استراحت در اتاق عمل ، بیمار  مرخص می شود.و دستورات پس از انتقال داده میشود.
توجه :
 انتظار می رود که 70 درصد جنین های فریز شده از فریز برگردند و قادر به ادامه حیات در محیط آزمایشگاه بشوند ولی به احتمال 30 درصد ممکن است این حالت رخ ندهد، در این صورت انتقال جنین کنسل خواهد شد.
- نکاتی که بیمار پس از انتقال جنین بایستی نکات زیر رعایت شود :
1-کلیه داروها را طبق روال قبل ادامه دهید،توجه داشته باشید که به هیچ وجه خودسرانه دارویی را اضافه یا قطع ننمایید(قطع یا اضافه کردن دارو،فقط و فقط بایستی با اطلاع و تحت نظر پزشک و کادر درمانی باشد. )
2-  12و 14 روز پس از انتقال جنین،تست خون  حاملگی انجام شود.
3- در صورتیکه جواب آزمایش حاملگی منفی بود،آزمایش حاملگی را مجدداً 48 ساعت بعد تکرار نمائید. در صورتیکه آزمایش دوم نیز منفی بود،داروها را با نظر پزشک یا کادر درمانی قطع نمائید.
4- در صورتیکه جواب آزمایش حاملگی مثبت بود، مصرف دارو ها را قطع نکنید، داروها را طبق روال قبل ادامه دهید و در اسرع وقت پزشک معالج یا کادر درمانی را جهت راهنمایی بیشتر مطلع نمایید
5- پس از انتقال جنین تا 3 روز استراحت نسبی داشته باشید . این به این معناست که کارهای سبک را می توانید انجام دهید ولی از انجام کارهای سنگین خودداری نمائید. (توجه داشته باشید که به هیچ وجه نیاز به استراحت مطلق،استفاده از ویلچر برای جابجائی یا لگن و توالت فرنگی برای اجابت مزاج نمی باشد. )
6-از بلند کردن یا هل دادن اجسام سنگین و ورزشهای سنگین خوداری نمایید.
7- پس از عمل انتقال جنین تا هفده روز (تا زمان مشخص شدن وضعیت حاملگی)،زناشویی نداشته باشید.
8- پس از عمل انتقال جنین،حمام کردن سرپایی بلامانع می باش