پستانک نوعی پستان مصنوعی است که به طور کلی از لاستیک درست می شود و...

پستانک نوعی پستان مصنوعی است که به طور کلی از لاستیک درست می شود و در انتهای آن محافظی قرار دارد که از قورت داده شدن جلوگیری می کند. همانطور که میتوان از نام آن فهمید ، گریه و بیقراری کودک با مکیدن پستانک متوقف میشود. شاید پستانک هوس زودگذری باشد که گهگاه سراغ کودک بیاید.در اینجا توصیه هایی در مورد استفاده از نکردن از پستانک مطرح می شود:

 

 
1. مکیدن تنها باید بخشی از روند غذاخوردن باشد، نه چیز دیگر.
 
2. پستانک میتواند مانع بروز نیاز کودک به نوازش، بازی کردن و حتی گرسنگی و تشنگی شود.
 
3. استفاده ی مداوم از پستانک میتواند به رشد نامرتب دندان ها و عادت به گاز گرفتن بینجامد.
 
4. کودکان اغلب چنان به پستانک عادت میکنند که پس از گرفته شدن از شیر ( بطری ) باز هم به استفاده از آن اصرار دارند. این امر نشان می دهد که عادت مکیدن در کودک حتی با وجود بزرگ تر شدن نیز باقی مانده است. عادت مکیدن خود به خود به وجود نمی آید و دیگر رفتارهای بچگانه نیز که شاید با این عادت ارتباطی نداشته باشند ، بروز میکنند.
 
5. کودکانی که به مکیدن پستانک عادت کرده اند ، پس از گرفتن آن انگشت خود را جایگزین پستانک می کنند.
 
6. مادرانی که اغلب برای آرامش و  سکوت کودک از پستانک استفاده میکنند ، در واقع مانع رشد صحیح فرزند خود می شوند. مثلا مادر با پستانک دادن به فرزندش ، دوران کودکی او را کش می دهد و سپس در همان زمان چگونگی دستشویی رفتن را به او می آموزد. این نوع رفتارهای متناقض میتواند در آینده به بروز مشکلات رفتاری در کودک منجر شود.