برای جشن تولد کودکان میتوانید از یک تم در همه تزیینات و وسایل پذیرایی استفاده کنید .

تم پیشنهادی : باب اسفنجی

گروه سنی : این تم مخصوص کودکان 2  تا 10 سال می باشد

این تم را هم در تولد دختر و هم پسر خود استفاده کنید

کارت دعوت باب اسفنجی :

بادکنک آرایی :

وسایل تزیین اتاق جشن :

وسایل پذیرایی :

کیک تولد :