دندان ها در انسان به طور کلی  به ۲ گروه دندان های شیری و دندان های دائمی تقسیم می شوند. دوره مختلط بازه سنی ۶  تا ۱۲ سالگی است  که در  آن  فرد  دارای هر دو نوع دندانهای شیری و دایمی می باشد. دوره دندان شیری از ۶ ماهگی تا زمان رویش اولین دندان دائمی در حدود ۶ سالگی است. تعداد دندانهای شیری در کل ۲٠ دندان می باشد که ۱٠ دندان در فک بالا و ۱٠ دندان در فک پائین قرار دارد . پوسیدگی یا از دست دادن زود هنگام دندان های شیری می تواند منجر به بهم خوردن روند تکاملی و رشدی دندانها  گردد. با پوسیدگی  و از دست رفتن  دندان های  شیری، فضای دندان مذکور تغییر کرده و مشکلاتی مانند نامرتبی دندان ها،  نمای صورتی  نامناسب، مشکلات جویدن، مشکلات لثه ای و غیره ایجاد می گردد که درمان های پیچیده و پر هزینه بعدی را در پی خواهد داشت. در موارد پوسیدگی یا از دست رفتن دندان شیری لازم است حتما با متخصص دندانپزشکی کودکان مشورت نمایید تا به کمک روش های تخصصی مشکلات دندانی کودکان را درمان نمایند و از بروز ناهنجاری های دندانی جلوگیری کند.

 

دوره دندانی مختلط
دوره دندانی مختلط با رویش اولین دندان دائمی در ۶ سالگی شروع می شود. در برخی افراد اولین دندان، دندان پیش در فک پائین می باشد که همزمان با رویش آن دندان شیری می افتد و در برخی دیگر دندان آسیاب بزرگ، اولین دندانی است که در انتهای قوس دندانی رویش پیدا می کند. در محل رویش این دندان، دندان شیری وجود ندارد و اغلب والدین آن را با دندان شیری اشتباه می گیرند که نیازمند توجه ویژه والدین است. رویش دندان های دائمی همراه با تحلیل ریشه دندان های شیری و جایگزینی آنها با دندان ترتیب صحیح رویش دندان های دائمی، افتادن زود هنگام یا دیر هنگام دندان شیری و رویش دندان دائمی بدون افتادن دندان شیری  مسائلی است که دراین دوره باید به آن توجه نمود و  متخصص دندانپزشکی کودکان مشورت نمود.