در دهان تمام موجودات غددی وجود دارند که کار تولید بزاق را برعهده دارند. بزاق نخستین مرحله هضم غذا را انجام می دهد آنزیمهای موجود در بزاق شروع به شکستن مولکولهای موجود در غذا می کنند.
آب موجود در بزاق مواد غذای را نرم می کند و سبب هضم بهتر غذا می شود. در بزاق سگ آنزیمی وجود دارد که از کرم خوردگی دندان سگ جلوگیری می کند. بزاق سگ آنزیمی دارد که سبب انعقاد خون می شود. برای همین سگها محل خونریزی را لیس می زنند.

 


محیط دهان گرم و مرطوب است بنابراین محیط مناسبی برای رشد باکتری ها و قارچها است. بزاق با آنزیمهای موجود در خود یک سد دفاعی است و دهان را ضد عفونی می کند. سگ ها با لیس زدن زخمهای خود محل زخم را توسط بزاق ضد عفونی می کنند. بزاق سگ فاقد هر گونه بیماری انگلی و قارچی است. سگهای که با زبان، دست و صورت صاحبان خود را لیس می زنند در واقع سعی می کنند با این کار صاحب خود را از بیماری دور کنند در واقع بزاق سگ بدن شما را از باکتریها و قارچها پاک می کند.