لباس ها معمولا در سیستم استانداری دوخته می شوند که عدد سایز موجود بر روی برچسب لباس با در نظر گرفتن تمامی موارد اندازه گیری فرد و تناسب موجود بین اعضای بدن او زده شده می شود .

قطعا شما هم هنگام خرید لباس با سایزهای متفاوت مواجه شده اید. لازم به ذکر است که متفاوت بودن عدد سایز موجود بر روی برچسب لباس های به دلیل تفاوت استانداردهای جهانی است.

خوب است که بدانید سایزبندی پوشاک در جهان، به سه طریق زیر صورت می گیرد :

  • سیستم آمریکایی
  • سیستم اروپایی
  • سیستم انگلیسی

که البته در سال های اخیر سیستم ژاپنی، آلمانی و ایتالیایی نیز به این سایز بندی ها اضافه شده است .

به این ترتیب که سایز یک لباس در هر یک از سیستم ها با عددی متفاوت با دیگری بر روی برچسب به نمایش گذاشته می شود.

به عنوان نمونه بلوزی که در سیستم اروپایی سایز ۳۸ برچسب خورده است، در سیستم آمریکایی با عدد ۸ و در سیستم انگلیسی با عدد ۱۰ نشان داده می شود .

سیستم سایزبندی استاندارد در کشور ما نیز با سیستم اروپایی مطابقت دارد .

جالب توجه آنکه برخی از افراد به خصوص خانم ها در ایران با توجه به عدم تناسب نیمه پایینی و نیم تنه بالایی بدنشان نمی توانند از یک سایز واحد برای یک لباس کامل استفاده کنند لذا مجبور هستند سایز بالاتنه را متفاوت و در اغلب اوقات کوچکتر از سایز لباس برای نیمه پایینی بدن تهیه کنند.

سایز بندی اروپایی :