مهد کودک
خیلی از والدین با شنیدن لغت مهد کودک یاد پدر و مادرهای کارمند می‌افتند و فکر می‌کنند مهد کودک مکانی است که می‌توانند بچه هایشان را برای چند ساعت به کسی بسپارند و خودشان به کارشان مشغول شوند.
اما در یک کلام باید گفت مهد کودک صرفا جایی نیست که سرپرستی کودکتان را بپذیرد بلکه جایی است برای آموزش و اجتماعی شدن او. بهتر است کودکان تا پایان ۲ سالگی در محیط خانواده و نزد والدین خود باشند. احساس امنیت روانی اولیه و وابستگی های عاطفی باید به صورت صحیح و طبیعی در خانواده شکل بگیرد. از این سن به بعد کودکان به تجربه های اجتماعی نیز نیاز دارند.

                                                                     

ارتباط با همسالان و آموختن بسیاری از مفاهیم را می توان از طریق اجتماع و همسالان برای فرزندان مهیا کرد. رشد اجتماعی کودک، نحوه ارتباط با دیگران و یادگیری زبان و درک مفاهیم کلامی و غیرکلامی در یک مهد کودک خوب که از معیارهای لازم برای رشد اجتماعی و کلامی کودکان برخوردار باشد، ضروری به نظر می رسد.
در یک مهد کودک برنامه کودکان از نظم و انضباط خاصی برخوردار می شود. برنامه خواب و خوراک آنها به طور منظم از قاعده خاصی پیروی می کند. هم چنین آموزش بسیاری از مطالب که ممکن است مادر، در منزل به صورت پراکنده یا به طور غیرعلمی به فرزندش بیاموزد، در مهد کودک به صورت منظم و روش مند در جمع و به صورت گروهی آموخته می شود. به طور کلی کودک در این مرحله برای سال های آینده که باید ساعت های بیشتری را از خانه دور باشد، آماده می شود. کودکانی که به مهد کودک می روند زمینه رشد اجتماعی شان فراهم می شود و در تعاملات اجتماعی شکل می گیرند. بسیاری از رفتارهایی که کودکان درخانه نیاموخته اند، در جای دیگری به نام مهد کودک می آموزند.
رفتارهای منفی یا رفتارهایی که چندان مثبت یا جامعه پسند نیستند، در مهد کودک کم رنگ می شوند. به این ترتیب کودکان مجموعه ای از رفتارها و اطلاعات مفیدی را در مهد کودک می آموزند و از طرف دیگر رفتارهای بدی که آموخته اند در مهد کودک با روش های خاصی که وجود دارد، تعدیل می شود. رشد کلامی در مهد کودک اهمیت زیادی دارد.
تحقیقات نشان می دهد کودکانی که به مهد کودک رفته اند، در مقایسه با کودکانی که به مهد نرفته اند، از واژه های بیشتری استفاده می کنند و نحوه ارتباط شان با دیگران راحت تر است، بنابراین یک مهد کودک خوب با معیارهای بهداشتی و تربیتی قابل قبول تاثیر زیادی در رشد روانی کودک دارد.
والدین کودکانی که به مهدکودک می روند باید چه نکاتی را رعایت کنند؟
 والدین این کودکان باید فرزندشان را به موقع از مهد کودک تحویل بگیرند. اگر کودکی مدتی را در مهد چشم به راه آمدن والدین بماند، دچار نوعی هیجان می شود که برایش آزار دهنده است و شاید به این فکر بیفتد که فراموشش کرده اند و دیگر دنبالش نخواهند آمد. این نگرانی کودک اهمیت زیادی دارد و باید از بروز آن جلوگیری کرد.
بنابراین باید کودک را به موقع به مهد بسپاریم و به موقع او را تحویل بگیریم. تمام کودکان در ابتدای رفتن به مهد کودک قدری اظهار ناراحتی می کنند و نگران هستند و حتی گاهی به شدت گریه می کنند. در چنین صورتی با کمک مربیان و روش های صحیح رفتار درمانی می توان این کودکان را آماده کرد و آنها را راضی کرد که چند ساعتی از مادر خود دور باشند.
رفتن کودکان به آمادگی نیز بسیار مهم و در مراحل رشد کودک بسیار موثر است و او را برای ورود به دبستان آماده می سازد. کودکانی که دوره آمادگی را گذرانده اند برای ورود به دبستان بسیار مهیاتر هستند و آموزش های رسمی و غیررسمی که برایشان در نظر گرفته شده به رشد اجتماعی و مهارت های حرکتی آنها کمک بسیار زیادی خواهد کرد.