مفهوم غربالگری:
غربالگری در حقیقت جستجو برای یافتن علامت هاى بیماری در فرد به ظاهر سالم است. هدف از تست هاى غربالگرى بافتن سرطان در مراحل اولیه است تا بیماری بهتر درمان شود و بهبود یابد. 
در بعضی موارد با غربالگری مى توان سرطان را وقتى خیلی کوچک است و رشد آهسته ای دارد، تشخیص داد. 

                                                              
این تست ها به دنبال یافتن افرادی هستند که احتمال ابتلا به سرطان در آنها بیشتر است. براى مثال، اطلاعاتی مانند: سن فرد، سابقه خانوادگی بیماری ها و یا شرایط محیطی به پزشکان کمک مى کنند تا افرادی را که افراد واجد غربالگری می شوند را انتخاب کنند.
این مسئله مهم است که به یاد داشته باشید که اگر پزشک به فردی پبشنهاد انجام تست غربالگری داد به آن مفهوم نیست که آن فرد حتما دچار سرطان است. 

                                                               

در حقیقت تست هاى غربالگرى براى کسانی انجام مى شود که هیچ علامتی از بیماری در آنها دیده نمی شود.
با این مقدمه، پزشکان به بانوان محترم توصیه مى کنند بدون هیچ گونه نگرانی به انجام تست هاى غربالگرى سرطان پستان بپردازند. 
در این موارد، معاینات دوره ای توسط پزشک شما بسیار کمک کننده است و در مراحل بعدی با تشخیص پزشک انجام ماموگرافی و سونوگرافی پستان تکمیل کننده کار غربالگری است.