بسیارند مادرهایی که به دلیل مشغله های یا مشکلات رفتاری کودکانشان یا برای آن چند ساعتی در روز بتوانند به کارهای شخصی خود برسند فرزندانشان را به مهدکودک میفرستند،اما آیا می دانید از چه سنی فرستادن کودکان به مهدکودک درست است؟
چه مهدکودک را باید انتخاب کنیم و آیا در کل فرستادن تمام کودکان به مهد درست و ضروری است یا نه؟

                                                                 

ایده ال ترین سن برای فرستادن کودکان به مهدچه سنی است؟
بهترین سن۲/۵واسه سالگی است؛البته این موضوع باز هم بستگی دارد به قوای شناختی کودکان ،کودکانی که قدرت تکلم بهتری دارند یادگیری شان بهتر است، زود تر به این توانایی می رسند که میفهمندچیزهاییراکه نمی بینند وجود دارند و آنها فعالیت در به دیدن آن ها نیستند(این قدرت در۲۵تا۲۶ماهگی کامل می شود )یعنی حالت چسبندگی به مادر در آن ها کم تر می شود مطمئن  میشوند اگر از مادر فعلا جدا شوند دوباره می توانند او را ببیند واو از بین نرفته است نمی توان آنها را به کسی دیگر سپرد در ۲/۵سالگی میتوان این بچه را به کسی دیگر سپرد .در ۲/۵سالگی می توان این بچه ها را به مهدکودک فرستاد. همچنین هر چه در این سن تعداد مراقبات کودک کم تر باشد بهتر است چون احساس اعتماد در آنها بهتر شکل می گیرد 
تکلیف مادران که شاغل هستندومجبورند کودکان رادر سنین پایین تر به مهد بسپارند چیست؟
توصیه می شود این کار را قبل از هشت ماهگی انجام دهند چون هنوز اضطراب  جدایی و غریبی در کودکان شکل نگرفته است نمی ت آنند افراد جدید را به عنوان مراقب بپذیرد البته فرستادن کودک مگر در شرایط خاص توصیه نمی شوند تعداد مراقبات باید  زیاد بود و بهتر است برای هدیه نا پنج شیر خوار بک مراقب وجود داشته باشد هم چنین این مراقب باید به ویژه در سال های اولیه ثابت باشد ۰مهد کودک هایی که به مرتب مربی عوض می کنند مهدهای مناسبی نیستند تاقبل از سه سالگی باید مربی مهد بچه ها ثابت باشد چون هر مربی یک خلق و خو و یک رفتار دارد ودر صورت عوض شدن مدام زمینه بروز اضطراب در کودکان شکل می گیرد
بچه نیاز دارند به آنها ارتباط کلامی برقرار کند نوازش جزو نیازهای کودکان است، مهدهایی که مثل مراکز را به بهانه این که بغلی  می شود در آِِغوش نمی گیرند  وبه آن ها توجه نمیکنند  این مسئله به ویژه در کودکان زیر یک سال سی بروز آسیب میشود زیر یک سال باید به کوچکتر نیازهای کودک توجه کرد کودک باید این حس را داشته باشد که محیط بسیار امن است۰
این امر سبب ایجاد اعتماد در او و پایه گیری شخصیت آینده او می شو د  مراقبت کودکان زیر یک سال باید سلام،سرحال و شاداب باشد ارتباط کلامی با کودک برقرار کند و تماس چشمی و نوازش را از یاد نبرد
با  از سه سالگی باید کودکان را به مهد فرستاد یا ارتباط با مادر که زمان کافی برای فرزندش دارد کافی است؟
بعد از سه سالگی مهارت های کودکان تغییر  می کند مهارت بازی کودکان  قبل از سه سالگی به شکل موازی باهم است یعنی قبلا این سن بچه ها کنار هم اما هر یک با  اسباب بازی خود بازی می کنند و وارد بازی دیگری نمی شوند. بعد از سه سالگی،بازی های همراهی شکل می گیرد و بچه ها دوست دارند با هم تعامل داشته باشند. هر چه این فرصت به بچه ها بیشتر داده شود،بهتر است.
معمولا مادرها بیش تر مراقب فرزندانشان هستند،در حالی که در مهدکودک ها فرصت بیشتری به بچه‌ها داده می شود. کودکانی که به مهد می روند معمولا رشد تکلم بهتری پیدا می کنند،اعتماد به نفس شان بیشتر می شود،اضطرابشان کاهش پیدا می کند و اگر در  مهدی که شرایط خوبی دارد،نگهداری شوند،توان دوری از مادر را به تدریج پیدا می کنند.
بچه های که مهد فرستاده نمی شوند و تا زمانی که به پیش دبستانی یا دبستان بروند پیش مادر هستند گریه بیش تری می کنند وبه سختی از مادر جدا می شوند چون هرگز تجربه دور بو دن از مادر را نداشته  اند  در کل  مادرهایی  که شاغل هستند و و کودکانشان را به مهد می فرستند  کیفیت ساعتهایی که بافرزندانشان  هستند  بهتر از کیفیت ساعت هایی  که با فرزند انشان هستند  بهتر از کیفیت ساعت هایی است که مادرهای غیر شاغل در تمام روز با فرزندانشان  می گذراند
وقتی مادر فرصت هایی برای خود دارد انرژی بیشتری کسب کرده و آرامش بیشتری دارد وخدمات بهتری در ساعاتی که با فرزندش است ارائه می دهدووبیشتر با کودک بازی می کند 
مادرهایی که فرزندانشان رادر خانه نگه می دارند و گاهی به دلیل اضطراب زیادند وگاهی به دلیل داشتن این احساس که اگر بچه دار شدی باید ۲۴ساعته در خدمت اوباشی مانع از پرورش درست بچه می شوند.اگر این حس به فرزند القا شود که تو نفر اول خانه هستی،چون در باقی مکان ها این جایگاه را ندارد آسیب روانی جدی در آینده خواهد خورد.  مثلا در مدرسه وقتی اولین مرتبه به جایی می رود که محبت تقسیم می شود،نگاه ها تقسیم می شود و معلم به او توجه خاص ندارد،آنجاست که آسیب جدی می بیند و در عمل دیگر نمی توان به او کمک کرد.